Použití Bluetooth a Wi-Fi v Ovládacím centru

Přečtěte si, jak ovládat Wi-Fi a Bluetooth z Ovládacího centra na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch.

O Wi-Fi a Bluetooth

Když v Ovládacím centru vypnete tlačítko Wi-Fi nebo Bluetooth, zařízení se okamžitě odpojí od doplňků připojených přes Wi-Fi, resp. Bluetooth. Wi-Fi i Bluetooth jako takové ale zůstanou zapnuté, abyste mohli používat následující funkce:

 • AirDrop

 • AirPlay

 • Apple Pencil

 • Apple Watch

 • Funkce Kontinuity jako Handoff a Instant Hotspot

 • Instant Hotspot

 • Polohové služby

 • Odemknutí pomocí Apple Watch

Odpojení od Wi-Fi sítí

Otevřete Ovládací centrum na iPhonu nebo iPodu touch nebo na iPadu a klepněte na tlačítko Wi-Fiikona Wi-Fi. Ikona zešedne a zařízení se odpojí od sítě, ke které je právě připojené.

Při vypnuté Wi-Fi je vypnuté i automatické připojování k okolním Wi-Fi sítím, dokud nenastanou tyto okolnosti:

 • Zapnete Wi-Fi v Ovládacím centru.

 • Připojíte se k Wi-Fi z nabídky Nastavení > Wi-Fi.

 • Přijdete nebo přijedete na nové místo.

 • Je pět hodin ráno.

 • Restartujete zařízení.

Odpojení od Bluetooth doplňků

Otevřete Ovládací centrum na iPhonu nebo iPodu touch nebo na iPadu a klepněte na tlačítko Bluetoothikona Bluetooth. Ikona zešedne a zařízení se odpojí od všech doplňků, ke kterým je připojené, kromě Apple Watch, Instant Hotspotu, Apple Pencilu a funkcí Kontinuity, jako je Handoff.

Při vypnutém Bluetooth se iOS nebo iPadOS zařízení nebude moct připojit k Bluetooth doplňkům, dokud nenastanou tyto okolnosti:

 • Zapnete Bluetooth v Ovládacím centru.

 • Připojíte se k doplňku Bluetooth v Nastavení > Bluetooth nebo klepnutím na ikonu AirPlayPro obrázek není k dispozici alternativní text nebo Pro obrázek není k dispozici alternativní text a výběrem doplňku Bluetooth.

 • Je pět hodin ráno.

 • Restartujete zařízení.

Vypnutí Wi-Fi i Bluetooth

Jestli chcete úplně vypnout Wi-Fi i Bluetooth pro všechny sítě a zařízení, proveďte tento postup:

 • Wi-Fi vypnete tak, že na obrazovce Nastavení > Wi-Fi vypnete Wi-Fi.

 • Bluetooth vypnete tak, že na obrazovce Nastavení > Wi-Fi vypnete Bluetooth.

Doporučujeme ale nechat Wi-Fi a Bluetooth zapnuté, protože iOS nebo iPadOS zařízení je s nimi praktičtější.

Wi-Fi a Bluetooth se můžou vypnout i v letovém režimu, pokud jste je v letovém režimu nezapnuli. Přečtěte si další informace o používání Wi-Fi a Bluetooth v letovém režimu.

Další informace

Datum zveřejnění: