Voluntary Product Accessibility Templates

Изтеглете Voluntary Product Accessibility Templates (VPAT) в PDF формат за различни софтуерни и хардуерни продукти на Apple. VPAT описва как даден продукт или услуга третира наредбите от Раздел 508 в САЩ.

Търсите документ VPAT, който не е изброен тук?

Пишете ни на имейл accessibility@apple.com, за да поискате документ VPAT, който не е изброен тук.