Voluntary Product Accessibility Templates

Изтеглете Voluntary Product Accessibility Templates (VPAT) в PDF формат за различни софтуерни и хардуерни продукти на Apple. VPAT описва как даден продукт или услуга третира наредбите от Раздел 508 в САЩ.

Настоящи продукти

Mac

iPhone, iPad и iPod

Други продукти