Относно управляваните Apple ID за бизнеса

Научете как да използвате управлявания Apple ID, който ви е назначен от фирмата ви.

Тази статия е за потребители, които имат управлявани Apple ID. Ако сте ИТ администратор, научете повече за това как да създавате и използвате управлявани Apple ID с Apple Business Manager или Apple Business Essentials

Вашата фирма може да създава управлявани Apple ID за служители, които да използват за бизнес цели. Управляваните Apple ID са уникални за вашата фирма и отделни от Apple ID, които можете да създадете за себе си. Можете да свържете вашия управляван Apple ID със същия имейл адрес и телефонен номер, както и вашия личен Apple ID. За разлика от личните Apple ID, ИТ администраторите управляват услугите, които са достъпни за вашия управляван Apple ID.

Проверете наличието на функциите

Служителите ви могат да използват услугите на Apple, включително iCloud и съвместна работа с iWork и Notes, но тъй като Managed Apple ID (Управлявани Apple ID) са само за бизнес цели, определени функции са изключени за защита на всяка организация. Управляваните Apple ID също така включват 5 ГБ място за съхранение в iCloud. Абонаментни планове за Apple Business Essentials за служители предлагат допълнителни опции за съхранение на организация за вашите потребители.

Тъй като управляваните Apple ID не могат да извършват покупки, администраторите могат да назначават съдържание на вашия управляван Apple ID или назначените устройства.

Не всички услуги са налични във всички държави или региони. Apple Business Essentials се предлага само в Съединените щати.

Относно вашето потребителско име и парола

След като вашата фирма създаде акаунта ви, можете да използвате управлявания Apple ID. Вашият управляван Apple ID може да включва името на фирмата ви или „appleid“. Например вашият ID може да изглежда така: johnappleseed@appleid.mycompany.com.

Администраторът на Apple Business Manager или на Apple Business Essentials за вашата фирма настройва името на вашия акаунт. Ако има грешка в потребителското ви име или ако трябва да промените информацията за вашия акаунт, се свържете с администратора на вашата фирма.

Създаване на вашата парола

Когато влезете в своя управляван Apple ID за първи път, използвайте временната парола, предоставяна от вашия администратор. След като влезете, ще бъдете подканени да настроите нова парола. Трябва да приключите с настройката на паролата си, за да можете да влезете в някои услуги на Apple.

Ако сте мениджър на човешки ресурси, мениджър на устройства, мениджър на съдържание или друг член на персонала, влезте в appleid.apple.com от вашия Mac или устройство с iOS, за да настроите паролата си. Трябва да използвате стандартна парола, която съдържа осем или повече цифри и букви.

Нулиране на вашата парола

За разлика от личните Apple ID, вашият администратор нулира паролата ви. Следвайте тези стъпки, за да създадете нова парола:

  1. Свържете се с вашия администратор, за да получите временна парола.
  2. Използвайте временната си парола, за да влезете в споделен iPad, или влезте в iCloud на вашето устройство. Или, ако ролята ви позволява достъп, влезте в Apple Business Manager или Apple Business Essentials с временната си парола.
  3. Създайте нова парола.

Паролите на управлявани Apple ID не могат да бъдат нулирани от страницата на акаунта Apple ID или iforgot.apple.com.

Влизане с вашия управляван Apple ID

За да влезете в устройства, които са настроени с Apple Business Manager или Apple Business Essentials, използвайте вашия управляван Apple ID и парола с двуфакторно удостоверяване.

Администраторски достъп до вашия акаунт

Фирмата, която издава вашия управляван Apple ID, притежава вашия акаунт. Вашите ИТ администратори могат да осъществяват достъп до вашия акаунт по всяко време и да извършат следните промени:

  • Ограничаване на достъпа до вашия акаунт
  • Премахване на вашия акаунт
  • Актуализиране на информацията за вашия акаунт

Проверете правилата, които вашите мениджъри на човешки ресурси, мениджъри на устройства и мениджъри на съдържание имат за личната употреба на управлявани Apple ID.

Актуализиране на информацията за вашия акаунт

Ако сте мениджър на човешки ресурси, мениджър на устройства или мениджър на съдържание, използвайте страницата за акаунт на Apple ID за управление и актуализиране на информацията за вашия акаунт. За да промените вашите надеждни устройства, трябва да сте мениджър на човешки ресурси, мениджър на устройства или мениджър на съдържание.

Ако сте член на персонала, консултирайте се с администратор, за да актуализирате информацията за вашия акаунт. 

Дата на публикуване: