Относно управляваните Apple ID за бизнеса

Научете как да използвате управлявания Apple ID, който ви е назначен от фирмата ви.

Тази статия е за потребители, които имат управлявани Apple ID. Ако сте ИТ администратор, научете повече за това как да създадете и използвате управлявани Apple ID с Apple Business Manager

Вашата фирма може да създава управлявани Apple ID за служители, които да се използват за бизнес цели. Управляваните Apple ID са уникални за вашата фирма и отделни от Apple ID, които можете да създадете за себе си. Можете да свържете вашия управляван Apple ID със същия имейл адрес и телефонен номер, както и вашия личен Apple ID. За разлика от личните Apple ID, ИТ администраторите управляват услугите, които са достъпни за вашия управляван Apple ID.

Проверете наличието на функциите

Вашите служители могат да използват услуги на Apple, включително iCloud и сътрудничество с iWork и Notes, но тъй като управляваните Apple ID са само за бизнес цели, някои функции са дезактивирани, за да се защити всяка организация. Управляваните Apple ID също включват 5 ГБ място за съхранение в iCloud.

Тъй като управляваните Apple ID не могат да извършват покупки, администраторите могат да назначават съдържание на вашия управляван Apple ID или назначените устройства.

Не всички услуги са налични във всички държави или региони.

Относно вашето потребителско име и парола

След като вашата фирма създаде акаунта ви, можете да използвате своя управляван Apple ID. Вашият управляван Apple ID може да включва името на фирмата ви или „appleid“. Например вашият ID може да изглежда така: johnappleseed@appleid.mycompany.com.

Администраторът за Apple Business Manager на вашата фирма настройва името на вашия акаунт. Ако има грешка в потребителското ви име или ако трябва да промените информацията за вашия акаунт, се свържете с администратора на вашата фирма.

Създаване на вашата парола

Когато влезете в своя управляван Apple ID за първи път, използвайте временната парола, предоставяна от вашия администратор. След като влезете, ще бъдете подканени да настроите нова парола. Трябва да приключите с настройката на паролата си, за да можете да влезете в някои услуги на Apple.

Ако сте мениджър на човешки ресурси, мениджър на устройства, мениджър на съдържание или друг член на персонала, влезте в appleid.apple.com от вашия Mac или устройство с iOS, за да настроите паролата си. Трябва да използвате стандартна парола, която съдържа осем или повече цифри и букви.

Нулиране на вашата парола

За разлика от личните Apple ID, паролата ви се нулира от вашия администратор. Следвайте тези стъпки, за да създадете нова парола:

  1. Свържете се с вашия администратор, за да получите временна парола.
  2. Използвайте временната си парола, за да влезете в споделен iPad, или влезте в iCloud на вашето устройство. Или, ако ролята ви има достъп, влезте в Apple Business Manager с вашата временна парола.
  3. Създайте нова парола.

Паролите на управлявани Apple ID не могат да се нулират от страницата на акаунта Apple ID или iforgot.apple.com.

Влизане с вашия управляван Apple ID

За да влезете в устройства, които са настроени с Apple Business Manager, използвайте вашия управляван Apple ID и парола. За да влезете в устройства, които не са настроени с Apple Business Manager, следвайте стъпките за вашата роля:

  • Персонал: използвайте своя управляван Apple ID или парола. 
  • Мениджъри на човешки ресурси, мениджъри на устройства и мениджъри на съдържание: Използвайте вашия управляван Apple ID и парола с двуфакторно удостоверяване.

Администраторски достъп до вашия акаунт

Фирмата, която издава вашия управляван Apple ID, притежава вашия акаунт. Вашите ИТ администратори могат да осъществяват достъп до вашия акаунт по всяко време и да извършат следните промени:

  • Ограничаване на достъпа до вашия акаунт
  • Премахване на вашия акаунт
  • Актуализиране на информацията за вашия акаунт

Проверете правилата на вашите мениджъри на човешки ресурси, мениджъри на устройства и мениджъри на съдържание за личната употреба на управлявани Apple ID.

Актуализиране на информацията за вашия акаунт

Ако сте мениджър на човешки ресурси, мениджър на устройства или мениджър на съдържание, използвайте страницата за акаунт на Apple ID за управление и актуализиране на информацията за вашия акаунт. За да промените вашите доверени устройства, трябва да сте мениджър на човешки ресурси, мениджър на устройства или мениджър на съдържание.

Ако сте член на персонала, консултирайте се с администратор, за да актуализирате информацията за вашия акаунт. 

Дата на публикуване: