Слушайте музика, подкастове и аудиокниги на Apple Watch

Предавайте поточно съдържание от Apple Music, Apple Podcasts или аудиокниги, които сте закупили от Apple Books. Или можете да синхронизирате съдържание с часовника си.

Apple Watch, на който е изобразено изпълняване на музика, Apple Watch, на който е изобразено изпълняване на подкаст, и Apple Watch, на който е изобразено изпълняване на аудиокнига.

Ако сте свързани към Wi-Fi или мобилна мрежа на Apple Watch Series 3 или по-нова версия, можете да предавате поточно Apple Music, Apple Podcasts и аудиокниги дори когато не сте близо до своя iPhone.

Можете също да синхронизирате музикаподкастове или аудиокниги от своя iPhone на часовника. След това ще можете да възпроизвеждате това съдържание на часовника, дори да не сте близо до iPhone и дори когато часовникът не е свързан към Wi-Fi или мобилна мрежа.

Ще ви трябват Bluetooth слушалки или високоговорители, за да слушате музика или друго аудиосъдържание на Apple Watch. Научете как да сдвоявате Bluetooth устройства с часовника си.

Научете повече за начина, по който часовникът използва Wi-Fi и мобилни мрежи

Слушане на Apple Music

Ако сте се абонирали за Apple Music, можете да възпроизвеждате всяка песен от каталога на Apple Music. Можете и да използвате Siri за възпроизвеждане на всяка песен от каталога на Apple Music. Ако нямате абонамент за Apple Music, можете да възпроизвеждате своите песни, албуми и плейлисти. Научете повече за начина на употреба на приложението Music.

За да предавате поточно музика, отворете приложението Music и докоснете желаната от вас музика. А ако искате да слушате радио, отворете приложението Radio.

iPhone, на който е показана музика в приложението Apple Watch, включително колекция Heavy Rotation (Често слушани), плейлист Friends Mix (Микс за приятели) и плейлист Chill Mix (Микс за релаксиране).

Как да синхронизирате музика на Apple Watch

 1. Поставете Apple Watch в зарядното му устройство и се уверете, че се зарежда. Уверете се, че iPhone е в обхвата на часовника.
 2. На своя iPhone отворете Settings (Настройки) > Bluetooth. Уверете се, че функцията за Bluetooth е включена.
 3. На iPhone отворете приложението Apple Watch, след което докоснете раздел My Watch (Моят Watch).
 4. Превъртете до Music (Музика) и го докоснете, след което докоснете  Add Music (Добавяне на музика).
 5. Намерете музиката, която искате да синхронизирате. Докоснете бутона за добавяне  до желаната от вас музика. Ако не можете да добавите конкретни албуми или плейлисти, опитайте да ги изтеглите на своя iPhone, преди да синхронизирате с часовника.

Как да премахнете музика от Apple Watch

 1. На iPhone отворете приложението Apple Watch, след което докоснете раздел My Watch (Моят Watch) в долната част на екрана.
 2. Превъртете до Music (Музика) и го докоснете, след което докоснете Edit (Редактиране) в горния десен ъгъл. Ако не виждате елемента Edit (Редактиране), значи няма синхронизирана с часовника музика.
 3. Под Playlists & Albums (Плейлисти и албуми) докоснете бутона за изтриване  до музиката, която желаете да изтриете, след което докоснете Delete (Изтриване). Тук можете да изключите автоматично добавените плейлисти, които не желаете да имате на часовника.

Слушане на Apple Podcasts

Когато зареждате Apple Watch, подкастовете, за които сте се абонирали, се синхронизират по подразбиране с Apple Watch. Но можете да синхронизирате подкастове с Apple Watch и ръчно.

iPhone, който показва подкастове в приложението Apple Watch.

Как да синхронизирате подкастове с Apple Watch

 1. На вашия iPhone отворете Settings (Настройки) > Podcasts (Подкастове) и се уверете, че опцията Sync Podcasts (Синхронизиране на подкастове) е включена. 
 2. Отворете приложението Apple Watch на вашия iPhone. Отворете раздел My Watch (Моят Watch), превъртете до Podcasts (Подкастове) и го докоснете.
 3. Под Add Episodes From (Добавяне на епизоди от) докоснете Custom (По избор).
 4. Докоснете плъзгача за желаното от вас предаване.
  Ако не виждате желаното от вас предаване, отворете приложението Podcasts на своя iPhone, намерете предаването и докоснете Subscribe (Абониране).

Епизодите се премахват автоматично от Apple Watch, след като сте ги изслушали.

Научете повече за начина на употреба на приложението Podcasts.

Слушане на аудиокниги

Закупете аудиокниги в приложението Books на устройство с iOS или iPadOS или на Mac. След това можете да използвате приложението Audiobooks на часовника, за да ги слушате.

Когато зареждате Apple Watch, до две аудиокниги от колекциите Reading Now (Чета в момента) или Want to Read (Искам да прочета) по подразбиране се синхронизират на Apple Watch. Но можете да синхронизирате аудиокниги с Apple Watch и ръчно.

iPhone, на който се показват аудиокниги в приложението Apple Watch.

Как да синхронизирате аудиокниги

 1. Поставете Apple Watch в зарядното му устройство и се уверете, че се зарежда.
 2. На iPhone отворете Settings (Настройки) > Bluetooth. Уверете се, че функцията за Bluetooth е включена.
 3. На iPhone отворете приложението Apple Watch, след което докоснете раздел My Watch (Моят Watch).
 4. Превъртете до Audiobooks (Аудиокниги) и го докоснете. За да добавите нова аудиокнига, докоснете  Add Audiobook (Добавяне на аудиокнига). Ако бутонът за изтегляне  е видим, аудиокнигата е готова за синхронизиране. Ако бутонът за изтегляне  не е видим, аудиокнигата вече е синхронизирана с Apple Watch.

Научете повече за аудиокнигите.

Още интересни функции за музика и подкастове на Apple Watch

 • Можете да стартирате конкретен плейлист всеки път, когато започвате тренировка. Отворете приложението Apple Watch на вашия iPhone и докоснете My Watch (Моят Watch). Докоснете Workout (Тренировка), след което докоснете Workout Playlist (Плейлист за тренировка).* 
 • Ако не искате Now Playing (Изпълнява се в момента) да се отваря автоматично, можете да го изключите. Отворете приложението Apple Watch на вашия iPhone и докоснете раздела My Watch (Моят Watch). Докоснете General (Общи), след което докоснете Wake Screen (Активиране на екрана) и изключете опцията Auto-launch Audio Apps (Автоматично стартиране на приложения за аудио).

*Плейлистите за тренировка са налични за Apple Watch Series 1 или по-нови модели.

Дата на публикуване: