Настройване на Apple Pay

Започнете с добавянето на вашите кредитни, дебитни или предплатени карти към вашия iPhone, iPad, Apple Watch или Mac.

Ето какво ви е необходимо, за да използвате Apple Pay в поддържани региони:

Ако желаете да използвате Apple Pay на две или повече устройства, е необходимо да добавите картата на всяко от тях. За да започнете, изберете устройството по-долу. След като настроите Apple Pay на iPhone или Apple Watch, можете да започнете да използвате картите си онлайн в Safari3 на някои модели Mac, ако сте влезли в iCloud. На Apple Watch Series 3 и по-нови модели и iPhone 8, iPhone 8 Plus и по-нови модели можете да добавите до 12 карти на устройство. На по стари модели можете да добавите до осем карти на устройство.

Вашата Apple Card4 е добавена автоматично към автоматичното попълване за Wallet и Safari на устройството, което сте използвали, за да кандидатствате за Apple Card. Можете също да добавите Apple Card на вашия iPad, Apple Watch или модел Mac с Touch ID.

В САЩ можете също да изпращате и получавате парични средства до и от приятелите и семейството си през Apple Pay и да използвате Apple Cash на своя iPhone, iPad или Apple Watch.5 Можете също да извършвате плащания към участващи фирми в Business Chat на вашия iPhone, iPad или iPod touch.

В определени държави и региони можете също да добавяте клиентски карти, самолетни билети, билети за филми, ваучери, карти с наградни точки и ИД карти на обучаващо се лице в Wallet. Получете помощ за добавянето на вашата карта в Wallet.

Добавяне на карта на iPhone

 1. Отидете в Wallet и докоснете бутона Add (Добавяне).
 2. Следвайте стъпките, за да добавите нова карта. Гледайте демонстрацията, за да научите как работи. Ако получите подкана за добавяне на картата, която използвате с iTunes, карти на други устройства или наскоро премахнати карти, ги изберете и въведете съответните кодове за защита. Възможно е да е необходимо да изтеглите приложение от вашата банка или издателя на картата ви, за да добавите карта в Wallet.
 3. Докоснете Next (Напред). Вашата банка или издателят на картата ви ще провери информацията и ще прецени дали можете да използвате картата с Apple Pay. Ако се нуждае от повече информация, за да потвърди картата, вашата банка или издателят на картата ви ще я изиска от вас. Когато получите информацията, се върнете в Wallet и докоснете картата.
 4. След като вашата банка или издателят на картата ви потвърди картата, докоснете Next (Напред). След това започнете да използвате Apple Pay.

Получете помощ за добавянето на вашата карта в Wallet.

Добавяне на карта на iPad

 1. Отидете на Settings (Настройки) > Wallet & Apple Pay.
 2. Докоснете Add Card (Добавяне на карта).6
 3. Следвайте стъпките, за да добавите нова карта. Ако получите подкана за добавяне на картата, която използвате с iTunes, карти на други устройства или наскоро премахнати карти, ги изберете и въведете съответните кодове за защита.
 4. Докоснете Next (Напред). Вашата банка или издателят на картата ви ще провери информацията и ще прецени дали можете да използвате картата с Apple Pay. Ако се нуждае от повече информация, за да потвърди картата, вашата банка или издателят на картата ви ще я изиска от вас. Когато получите информацията, се върнете в Settings (Настройки) > Wallet & Apple Pay и докоснете картата.
 5. След като вашата банка или издателят на картата ви потвърди картата, докоснете Next (Напред). След това започнете да използвате Apple Pay.

Вижте как да добавите Apple Card към Wallet на вашия iPad.4

И научете какво да направите, ако не можете да добавите вашата карта към Wallet.

Добавяне на карта на Apple Watch

 1. Отворете приложението Apple Watch на вашия iPhone и отидете в раздела My Watch. Ако имате няколко часовника, изберете един от тях.
 2. Докоснете Wallet & Apple Pay.
 3. Следвайте стъпките, за да добавите карта.6 За да добавите нова карта, докоснете Add Card (Добавяне на карта). Ако получите подкана за добавяне на картата, която използвате с iTunes, карти на други устройства или наскоро премахнати карти, ги изберете и въведете съответните кодове за защита.
 4. Докоснете Next (Напред). Вашата банка или издателят на картата ви ще провери информацията и ще прецени дали можете да използвате картата с Apple Pay. Ако се нуждае от повече информация, за да потвърди картата, вашата банка или издателят на картата ви ще я изиска от вас. Когато получите информацията, се върнете в Wallet & Apple Pay и докоснете картата.
 5. След като вашата банка или издателят на картата ви потвърди картата, докоснете Next (Напред). След това започнете да използвате Apple Pay.

Вижте как да добавите Apple Card към Wallet на вашия Apple Watch.4

И научете какво да направите, ако не можете да добавите вашата карта към Wallet.

Добавяне на карта на Mac

Добавяне на карта в Apple Pay на Mac

За да добавите карта в Apple Pay, ви е необходим модел Mac с Touch ID. На модели Mac без вграден Touch ID можете да извършите покупката с Apple Pay на отговарящ на условията iPhone или Apple Watch: на вашия iPhone отидете в Settings (Настройки) > Wallet & Apple Pay и включете Allow Payments on Mac (Разрешаване на плащания на Mac).

Можете да добавите карта на модел Mac с Touch ID по следния начин:

 1. На модел Mac с Touch ID отидете в System Preferences (Системни предпочитания) > Wallet & Apple Pay.
 2. Докоснете Add Card (Добавяне на карта).3,6
 3. Следвайте стъпките, за да добавите нова карта. Ако получите подкана за добавяне на картата, която използвате с iTunes, въведете кода за защита на картата.
 4. Докоснете Next (Напред). Вашата банка или издателят на картата ви ще провери информацията и ще прецени дали можете да добавите картата в Apple Pay. Ако се нуждае от повече информация, за да потвърди картата, вашата банка или издателят на картата ви ще я изиска от вас. Когато получите информацията, се върнете в System Preferences (Системни предпочитания) > Wallet & Apple Pay и докоснете картата.
 5. След като вашата банка или издателят на картата ви потвърди картата, докоснете Next (Напред). След това започнете да използвате Apple Pay.

Вижте как да добавите Apple Card към Wallet на вашия Mac.4

И научете какво да направите, ако не можете да добавите вашата карта към Wallet.

Плащанията между физически лица с Apple Pay и Apple Cash не са налични в macOS.

Какво следва

След като добавите картите на всяко от устройствата си, можете да започнете да използвате Apple Pay:

 1. Уверете се, че сте влезли в iCloud на всичките си устройства. На устройство с iOS е необходимо да настроите Face ID, Touch ID или парола. На Apple Watch е необходимо да зададете парола. Ако излезете от iCloud или премахнете паролата си, всички кредитни, дебитни и предплатени карти, карти за пътуване, ИД карти на обучаващо се лице и карти Suica ще се премахнат от това устройство.
 2. Услугата Apple Pay не е налична за лица на възраст под 13 години. Възрастта е различна в зависимост от страната или региона.
 3. В континентален Китай можете да използвате онлайн Apple Pay в Safari единствено на съвместими модели iPhone и iPad с iOS 11.2 или по-нова версия. В Нидерландия можете да използвате Apple Pay онлайн единствено на съвместим iPhone или iPad.
 4. Apple Card се издава от клон на Goldman Sachs Bank USA, Salt Lake City. Apple Card се предлага единствено в САЩ.
 5. Изпращането и получаването на парични средства с Apple Pay и картата Apple Cash са услуги, които се предоставят от Green Dot Bank, член на FDIC. Научете повече за правилата и условията.
 6. В Италия картите Maestro не могат да се добавят на iPad или Mac. В Австралия не можете да добавяте карти eftpos на iPad или модел Mac с Touch ID. В Нидерландия можете да добавяте карти Maestro на всички съвместими устройства с изключение на Mac.
 7. В Япония можете също да добавяте карти Suica в Apple Pay. В Пекин и Шанхай, континентален Китай можете да добавяте карти за пътуване в Пекин и Шанхай в Apple Pay. Научете на кои модели iPhone и Apple Watch можете да използвате карти Suica в Япония и карти за пътуване в Пекин и Шанхай.

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уеб сайтове, които не са управлявани или тествани от Apple, се предоставя без препоръки или одобрение. Apple не поема отговорност по отношение на избора, производителността или употребата на уеб сайтове и продукти на трети лица. Apple не гарантира точността или надеждността на уеб сайтовете на трети лица. Рисковете са неминуеми при използването на интернет. Свържете се с търговеца за допълнителна информация.

Дата на публикуване: