Настройване на Apple Pay

За да настроите Apple Pay, добавете дебитна, кредитна или предплатена карта към приложението Wallet на iPhone, Apple Watch или друго съвместимо устройство.

За да използвате Apple Pay, се нуждаете от:

Научете дали вашата държава/регион поддържа Apple Pay. За да проверите дали вашата карта е съвместима с Apple Pay, се свържете с издателя ѝ.

Как да добавите дебитна или кредитна карта на iPhone

 1. В приложението Wallet докоснете бутона Add (Добавяне) бутона Add (Добавяне).
  • Докоснете Debit or Credit Card (Дебитна или кредитна карта), за да добавите нова карта.
  • Докоснете Previous Cards (Предходни карти), за да добавите използвана по-рано карта.
   Добавяне на платежна карта в приложението Wallet на iPhone
 2. Докоснете Continue (Продължаване).
 3. Изпълнете стъпките на екрана, за да добавите нова карта.
 4. Потвърдете информацията си с банката или издателя на картата. Може да поискат от вас да предоставите още информация или да изтеглите приложение, преди да одобрят вашата карта за използване с Apple Pay.
 5. Ако имате сдвоен Apple Watch, имате опцията също да добавите картата към часовника си.

За да премахнете дадена карта от екрана Previous Cards (Предходни карти), докоснете Edit (Редактиране) > бутон Remove (Премахване)  > Delete (Изтриване). След това докоснете Delete Card (Изтриване на карта), за да потвърдите и премахнете картата от всички ваши устройства.

Как да добавите дебитна или кредитна карта на Apple Watch

 1. Отворете приложението Apple Watch на своя сдвоен iPhone.
 2. В раздела My Watch (Моят часовник) докоснете Wallet & Apple Pay.
 3. Докоснете Add Card (Добавяне на карта).
  • Докоснете Debit or Credit Card (Дебитна или кредитна карта), за да добавите нова карта.
  • Докоснете Previous Card (Предходна карта), за да добавите използвана по-рано карта.
   Добавяне на платежна карта в приложението Wallet от приложението Apple Watch на iPhone
 4. Докоснете Continue (Продължаване).
 5. Изпълнете стъпките на екрана, за да добавите картата.
 6. Ако е нужно, потвърдете информацията си с банката или издателя на карта. Може да поискат от вас да предоставите още информация или да изтеглите приложение, преди да одобрят вашата карта за използване с Apple Pay.

Как да добавите дебитна или кредитна карта за Apple Pay на Mac или iPad

 1. Отворете настройките на Wallet на устройството си.
  • На модел на Mac с Touch ID отворете System Preferences (Системни предпочитания) > Wallet & Apple Pay.
  • На iPad отидете на Settings (Настройки) > Wallet & Apple Pay.
 2. Докоснете Add Card (Добавяне на карта).3,4
 3. Изпълнете стъпките на екрана, за да добавите карта.
 4. Потвърдете информацията си с банката или издателя на картата. Може да поискат от вас да предоставите информация.

На модели на Mac без вграден Touch ID можете да извършите покупка чрез Apple Pay на съвместим iPhone или Apple Watch: на iPhone отворете Settings (Настройки) > Wallet & Apple Pay и включете Allow Payments on Mac (Разрешаване на плащания на Mac).


Ако не можете да добавите дебитна или кредитна карта към Apple Wallet

 

1. Уверете се, че сте влезли в iCloud на всичките си устройства. На устройство с iOS е необходимо да настроите Face ID, Touch ID или парола. На Apple Watch е необходимо да зададете парола. Ако излезете от iCloud или премахнете кода си за достъп, всички кредитни, дебитни, предплатени карти, карти за пътуване и лични карти на учащ ще бъдат премахнати от това устройство.

2. Ако сте на възраст под 13 години, услугата Apple Pay не е достъпна и не можете да добавите карта в приложението Wallet. Възрастта е различна в зависимост от страната или региона.

3. В континентален Китай можете да използвате Apple Pay онлайн в Safari единствено на съвместими модели iPhone и iPad с iOS 11.2 или по-нова версия. В Нидерландия можете да използвате Apple Pay онлайн единствено на съвместим iPhone или iPad.

4. В Италия не можете да добавите карти Maestro към iPad или Mac. В Австралия не можете да добавите карти eftpos към iPad или Mac. В Нидерландия можете да добавяте карти Maestro на всички съвместими устройства с изключение на Mac.

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: