Настройване на Apple Pay

Започнете с добавянето на вашите кредитни, дебитни или предплатени карти на вашия iPhone, iPad, Apple Watch или Mac.

Ето какво ви е необходимо, за да използвате Apple Pay в поддържани региони:

Ако желаете да използвате Apple Pay на две или повече устройства, трябва да добавите картата на всяко от тях. За да започнете, изберете устройството по-долу. След като настроите Apple Pay на iPhone или Apple Watch, можете да използвате картите си в мрежата в Safari3 на някои модели на Mac, докато сте влезли в iCloud. На Apple Watch Series 3 и по-нови модели и iPhone 8, iPhone 8 Plus и по-нови модели можете да добавите до 12 карти на устройство. На по стари модели можете да добавите до осем карти на устройство.

Вашата Apple Card4 е добавена автоматично към автоматичното попълване за Wallet и Safari на устройството, което сте използвали, за да кандидатствате за Apple Card. Можете също да добавите Apple Card на вашия iPad, Apple Watch или модел на Mac с Touch ID.

В САЩ можете също да изпращате и получавате парични средства до и от приятелите и семейството си през Apple Pay и да използвате Apple Cash на своя iPhone, iPad или Apple Watch.5 Можете също да извършвате плащания към участващи фирми в Business Chat на вашия iPhone, iPad или iPod touch.

В определени държави и региони можете също да добавяте клиентски карти, самолетни билети, билети за филми, ваучери, карти с наградни точки и лични карти на учащ в Wallet. Получете помощ за добавянето на вашата карта в Wallet.

Добавяне на карта на iPhone

 1. Отидете в Wallet и докоснете бутона Add (Добавяне).
 2. Следвайте стъпките, за да добавите нова карта. Гледайте демонстрацията, за да видите как работи. Ако бъдете помолени да добавите картата, която използвате с вашия Apple ID, карти на други устройства или карти, които наскоро сте премахнали, изберете ги и въведете кодовете за сигурност на картата. Възможно е да се наложи да изтеглите приложение от вашата банка или издател на картата, за да добавите карта в Wallet. В Континентален Китай може да се наложи да създадете или обновите 6-цифрен код за достъп.
 3. Докоснете Next (Напред). Вашата банка или издател на картата ще провери информацията ви и ще прецени дали можете да използвате картата с Apple Pay. Ако вашата банка или издател на картата се нуждае от повече информация за потвърждение на картата, то ще я поиска от вас. Когато разполагате с информацията, върнете се в Wallet и докоснете картата си.
 4. След като вашата банка или издател на картата потвърди картата, докоснете Next (Напред). След това започнете да използвате Apple Pay.

Получете помощ за добавянето на вашата карта в Wallet.

Добавяне на карта на iPad

 1. Отидете на Settings (Настройки) > Wallet & Apple Pay.
 2. Докоснете Add Card (Добавяне на карта).6
 3. Следвайте стъпките, за да добавите нова карта. Ако бъдете помолени да добавите картата, която използвате с вашия Apple ID, карти на други устройства или карти, които наскоро сте премахнали, изберете ги и въведете кодовете за сигурност на картата.
 4. Докоснете Next (Напред). Вашата банка или издател на картата ще провери информацията ви и ще прецени дали можете да използвате картата с Apple Pay. Ако вашата банка или издател на картата се нуждае от повече информация за потвърждение на картата, то ще я поиска от вас. Когато разполагате с информацията, върнете се в Settings (Настройки) > Wallet & Apple Pay и докоснете картата.
 5. След като вашата банка или издател на картата потвърди картата, докоснете Next (Напред). След това започнете да използвате Apple Pay.

Вижте как да добавите Apple Card в Wallet на вашия iPad.4

И научете какво да направите, ако не можете да добавите вашата карта в Wallet.

Добавяне на карта на Apple Watch

 1. Отворете приложението Apple Watch на вашия iPhone и отидете в раздела My Watch. Ако имате няколко часовника, изберете един от тях.
 2. Докоснете Wallet & Apple Pay.
 3. Следвайте стъпките, за да добавите карта.6 За да добавите нова карта, докоснете Add Card (Добавяне на карта). Ако бъдете помолени да добавите картата, която използвате с вашия Apple ID, карти на други устройства или карти, които наскоро сте премахнали, изберете ги и въведете кодовете за сигурност на картата. В Континентален Китай може да се наложи да създадете или обновите 6-цифрен код за достъп.
 4. Докоснете Next (Напред). Вашата банка или издател на картата ще провери информацията ви и ще прецени дали можете да използвате картата с Apple Pay. Ако вашата банка или издател на картата се нуждае от повече информация за потвърждение на картата, то ще я поиска от вас. Когато разполагате с информацията, върнете се в Wallet & Apple Pay и докоснете картата.
 5. След като вашата банка или издател на картата потвърди картата, докоснете Next (Напред). След това започнете да използвате Apple Pay.

Вижте как да добавите Apple Card в Wallet на вашия Apple Watch.4

И научете какво да направите, ако не можете да добавите вашата карта в Wallet.

Добавяне на карта на Mac

Добавяне на карта в Apple Pay на Mac

За да добавите карта в Apple Pay, ви е необходим модел на Mac с Touch ID. На модели на Mac без вграден Touch ID можете да извършите покупка чрез Apple Pay на отговарящ на условията iPhone или Apple Watch: на вашия iPhone отидете в Settings (Настройки) > Wallet & Apple Pay и включете Allow Payments on Mac (Разрешаване на плащания на Mac).

Можете да добавите карта на модел на Mac с Touch ID по следния начин:

 1. На модел на Mac с Touch ID отидете в System Preferences (Системни предпочитания) > Wallet & Apple Pay.
 2. Докоснете Add Card (Добавяне на карта).3,6
 3. Следвайте стъпките, за да добавите нова карта. Ако бъдете помолени да добавите картата, която използвате с вашия Apple ID, просто въведете кода за защита.
 4. Докоснете Next (Напред). Вашата банка или издател на картата ще провери информацията ви и ще прецени дали можете да добавите картата в Apple Pay. Ако вашата банка или издател на картата се нуждае от повече информация за потвърждение на картата, то ще я поиска от вас. Когато разполагате с информацията, върнете се в System Preferences (Системни предпочитания) > Wallet & Apple Pay и докоснете картата.
 5. След като вашата банка или издател на картата потвърди картата, докоснете Next (Напред). След това започнете да използвате Apple Pay.

Вижте как да добавите Apple Card в Wallet на вашия Mac.4

И научете какво да направите, ако не можете да добавите вашата карта в Wallet.

Плащанията между физически лица с Apple Pay и Apple Cash не са налични на macOS.

Какво следва

След като добавите картите на всяко от устройствата си, можете да започнете да използвате Apple Pay:

 1. Уверете се, че сте влезли в iCloud на всичките си устройства. На устройство с iOS трябва да настроите Face ID, Touch ID или код за достъп. На Apple Watch трябва да настроите код за достъп. Ако излезете от iCloud или премахнете кода си за достъп, всички кредитни, дебитни, предплатени карти, карти за пътуване, лични карти на учащ се и Suica карти ще бъдат премахнати от това устройство.
 2. Услугата Apple Pay не е налична за лица на възраст под 13 години. Възрастта е различна в зависимост от страната или региона.
 3. В Континентален Китай можете да използвате онлайн Apple Pay в мрежата в Safari единствено на съвместими модели iPhone и iPad с iOS 11.2 или по-нова версия. В Нидерландия можете да използвате Apple Pay в мрежата единствено на съвместими модели iPhone или iPad.
 4. Apple Card се издава от клон на Goldman Sachs Bank USA, Salt Lake City. Apple Card се предлага единствено в САЩ.
 5. Изпращането и получаването на пари с Apple Pay и картата Apple Cash са услуги, които се предоставят от Green Dot Bank, член на FDIC. Научете повече за правилата и условията.
 6. В Италия картите Maestro не могат да се добавят на iPad или Mac. В Австралия не можете да добавяте карти eftpos на iPad или модел на Mac с Touch ID. В Нидерландия можете да добавяте карти Maestro на всички съвместими устройства с изключение на Mac.
 7. В Япония можете също да добавяте карти Suica в Apple Pay. В Пекин и Шанхай, континентален Китай, можете да добавяте карти Beijing Transit и Shanghai Transit в Apple Pay. Научете кои модели iPhone и Apple Watch са съвместими за използване на карти Suica в Япония и за карти за пътуване в Пекин и Шанхай.

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уеб сайтове, които не са управлявани или тествани от Apple, се предоставя без препоръки или одобрение. Apple не поема отговорност по отношение на избора, производителността или употребата на уеб сайтове и продукти на трети лица. Apple не гарантира точността или надеждността на уеб сайтовете на трети лица. Рисковете са неминуеми при използването на интернет. Свържете се с търговеца за допълнителна информация.

Дата на публикуване: