Ако сте забравили паролата на вашия iPhone или вашият iPhone е дезактивиран

Ако сте забравили паролата на вашия iPhone или ако съобщението гласи, че вашият iPhone е дезактивиран, научете какво да правите.

Ако въведете грешна парола твърде много пъти, ще видите съобщение, че вашето устройство е дезактивирано. Ако не можете да си спомните паролата, трябва да изтриете вашия iPhone, което изтрива вашите данни и настройки, включително паролата.

Ако сте архивирали своя iPhone, можете да възстановите данните и настройките си, след като възстановите своя iPhone. Ако никога не сте архивирали своя iPhone, преди да забравите паролата си, няма да можете да запазите данните на своя iPhone. Следвайте стъпките по-долу, за да премахнете своята парола.

За да изпълните стъпките по-долу, ще ви трябва компютър. Ако нямате компютър, вземете назаем от приятел или отидете до магазин за продажби на дребно на Apple или оторизиран сервиз на Apple.

Премахване на паролата на iPhone X или по-нов модел, iPhone SE (2-ро поколение), iPhone 8 и iPhone 8 Plus

 1. Уверете се, че вашият iPhone не е свързан с компютъра ви.
 2. Натиснете и задръжте страничния бутон и един от бутоните за сила на звука, докато се появи плъзгачът за изключване на захранването. Преместете плъзгача, за да изключите своя iPhone. След това свържете своя iPhone към компютъра, като задържите страничния бутон. Продължете да държите страничния бутон, докато не видите екрана за режим на възстановяване.

 3. Ако сте архивирали своя iPhone, след като премахнете паролата, възстановете данните и настройките си.

Премахване на паролата на iPhone 7 и iPhone 7 Plus

 1. Уверете се, че вашият iPhone не е свързан с компютъра ви.
 2. Натиснете и задръжте страничния бутон, докато се появи плъзгачът за изключване на захранването. Преместете плъзгача, за да изключите своя iPhone. След това свържете своя iPhone към компютъра, като задържите бутона за намаляване на силата на звука. Продължете да държите бутона за намаляване на силата на звука, докато не видите екрана за режим на възстановяване.

 3. Ако сте архивирали своя iPhone, след като премахнете паролата, възстановете данните и настройките си.

Премахване на паролата на iPhone SE (1-во поколение) и iPhone 6s и по-стар модел

 1. Уверете се, че вашият iPhone не е свързан с компютъра ви.
 2. Натиснете и задръжте страничния бутон (или бутона най-горе), докато се появи плъзгачът за изключване на захранването. Преместете плъзгача, за да изключите своя iPhone. След това свържете своя iPhone към компютъра, като задържите бутона Home (Начало). Продължете да държите бутона Home (Начало), докато не видите екрана за режим на възстановяване.
 3. Ако сте архивирали своя iPhone, след като премахнете паролата, възстановете данните и настройките си.

Възстановяване на iPhone

 1. Намерете своя iPhone на компютъра. Когато видите опцията Restore (Възстановяване) или Update (Актуализиране), изберете Restore (Възстановяване). Finder или iTunes ще изтегли софтуер за вашия iPhone. Ако отнеме повече от 15 минути, вашият iPhone ще излезе от режим на възстановяване и ще трябва да изберете своя модел iPhone по-горе и да повторите стъпките, за да премахнете паролата си.
 2. Изчакайте процесът да завърши. След това настройте и използвайте своя iPhone.

Все още имате нужда от помощ?

 • Ако не можете да обновите или възстановите настройките на вашия iPhone чрез режима за възстановяване или не можете да използвате режима за възстановяване поради счупени или заседнали бутони, свържете се с поддръжката на Apple. После следвайте стъпките за настройване на услугата за вашия iPhone.
 • Ако бъдете помолени да въведете своите Apple ID и парола, докато настройвате своя iPhone, научете какво да правите.
Дата на публикуване: