Искане за възстановяване на средства за приложения или съдържание, закупено от Apple

Някои покупки от App Store, iTunes Store, Apple Books или други услуги на Apple може да отговарят на условията за възстановяване на средства. Може да използвате всяко устройство с уеб браузър, за да поискате възстановяване на средства.

Как да поискате възстановяване на средства

  1. Влезте в reportaproblem.apple.com.
  2. Докоснете или щракнете върху „I'd like to“ (Искам да), след което изберете „Request a refund" (Искане за възстановяване на средства). 
    iPhone, на който се показва уебсайтът за докладване за проблем, където можете да поискате възстановяване на средства. След като изберете Request a refund (Искане за възстановяване на средства), изберете причината, поради която искате възстановяване на средствата.
  3. Изберете причината, поради която искате възстановяване на средствата, след което изберете Next (Напред).
  4. Изберете приложението, абонамента или друг артикул, след което изберете Submit (Изпращане). Ако сте били таксувани за абонамент, който вече не искате, също можете да отмените абонамента.

Ако не можете да заявите възстановяване на средства на reportaproblem.apple.com

  • Ако таксуването е в процес на изчакване, все още не може да заявите възстановяване на средства. След като таксуването бъде осъществено, опитайте отново да заявите възстановяване на средствата.
  • Ако имате неплатена поръчка, трябва да я платите, преди да поискате възстановяване на средствата. Може да се наложи да актуализирате данните си за плащане.
  • Ако не знаете защо сте били таксувани, прегледайте покупките на членовете на вашето семейство. Ако вие сте семейният организатор, докоснете или щракнете върху бутона Apple ID, след което изберете All (Всички). Показват се покупки, таксувани по споделения ви начин на плащане.

Ако вече сте поискали възстановяване на средства


Пригодността за възстановяване на средства може да варира в различните страни или региони. За подробности вижте Общите условия за ползване на медийните услуги на Apple. Потребителите запазват своите права в съответствие със защитата, която съответното законодателство предоставя в страните и регионите, където съществува законодателство за защита на потребителите. В Австралия и Нова Зеландия потребителите запазват правата си съгласно приложимите закони и разпоредби за защита на потребителите.

За повече информация относно заявките за възстановяване на средства или за други възстановявания на средства, които не можете да заявите в reportaproblem.apple.com, се свържете с поддръжката на Apple.

Дата на публикуване: