Роуминг на Wi-Fi мрежа с 802.11k, 802.11r и 802.11v на iOS

Научете как iOS и iPadOS подобряват роуминга на клиентите с използване на стандарти за Wi-Fi мрежа.

iOS поддържа оптимизиран роуминг на клиенти в корпоративни Wi-Fi мрежи. Стандартите k, r и v на работната група 802.11 позволяват на клиентите по-лесно използване на роуминг от точка на достъп (AP) до AP в рамките на една и съща мрежа.

802.11k

Стандартът 802.11k помага на устройствата да търсят бързо близките AP, които са налични като цели на роуминг, чрез създаване на оптимизиран списък на канали. Когато силата на сигнала на текущата АР отслабне, вашето устройство ще сканира за целеви АР от този списък.

802.11r

Когато вашето устройство осъществява роуминг от една АР до друга в една и съща мрежа, 802.11r използва свойство, наречено Fast Basic Service Set Transition (Бърз преход на основния набор услуги) (FT), за по-бързо удостоверяване. FT работи както с предварително споделен ключ (PSK), така и с методите на удостоверяване на 802.1X.

Версията iOS 10 и следващите и iPadOS включват поддръжка за адаптивен 802.11r в безжични мрежи на Cisco. Адаптивният 802.11r предлага FT, без да е необходимо активиране на 802.11r в конфигурираната безжична мрежа на Cisco. За да поддържа адаптивен 802.11r, мрежата на Cisco трябва да използва код на контролер версия 8.3 или по-нова.

802.11v

iOS и iPadOS поддържат тези функции на 802.11v на определени устройства:

 • Управление на прехода на Basic Service Set (Основен набор услуги) (BSS)
 • Disassociation Imminent (Предстояща дисасоциация)
 • Directed Multicast Service (Насочена многоадресна услуга) (DMS)
 • Услуга BSS Max Idle

Управлението на прехода на BSS с Disassociation Imminent (Предстояща дисасоциация) позволява на контролния слой на мрежата да влияе върху поведението на роуминг на клиента, като му осигурява информация за товара на близките точки на достъп. Устройството взема предвид тази информация, когато решава коя от възможните цели на роуминг да избере.

DMS оптимизира предаването на многоадресен трафик в безжични мрежи. Устройството използва тази информация, за да подобри многоадресната комуникация и да запази живота на батерията на устройството.

Услугата BSS Max Idle помага на клиенти и точки на достъп ефективно да вземат решение колко дълго да останат свързани, когато не се предава трафик. Устройството използва тази информация, за да запази живота на батерията на устройството.

Когато се комбинира способността на 802.11k и 802.11v да ускоряват търсенето на най-добрата целева AP с по-бързата асоциация на АР с FT, приложенията може да работят по-бързо и вие ще имате по-добър опит с Wi-Fi в iOS и iPadOS.


Проверете съвместимостта

Повечето доставчици на хардуер за Wi-Fi мрежа поддържат 802.11k, 802.11v и 802.11r (FT). Трябва да активирате и конфигурирате тези свойства на вашия Wi-Fi рутер, преди мрежата да може да ги използва. Настройката се различава, затова проверете ръководството на вашия Wi-Fi рутер за подробности.

Списъците по-долу посочват кои iOS устройства поддържат 802.11k, 802.11r и 802.11v. За да използвате 802.11k и 802.11r, трябва да имате iOS 6 или по-нова версия. За да използвате 802.11v, трябва да имате iOS 7 или по-нова версия. За да използвате адаптивен 802.11r, трябва да имате iOS 10 или по-нова версия.

802.11k и r

 • iPhone 4s и по-нови модели
 • iPad Pro и по-нови модели
 • iPad Air и по-нови модели
 • iPad mini и по-нови модели
 • iPad (3-то поколение) и по-нови модели
 • iPod touch (5-то поколение) и по-нови модели

Адаптивен 802.11r

 • iPhone 6s и по-нови модели
 • iPad Pro и по-нови модели
 • iPad Air (3-то поколение) и по-нови модели
 • iPad (5-то поколение) и по-нови модели
 • iPod touch (7-о поколение)

802.11v

 • iPhone 5c, iPhone 5s и по-нови модели
 • iPad Pro и по-нови модели
 • iPad Air и по-нови модели
 • iPad mini 2 и по-нови модели
 • iPad (5-то поколение) и по-нови модели
 • iPod touch (6-то поколение) и по-нови модели

Оперативна съвместимост с 802.11w

Рамките на защитено управление (PMF) на 802.11w са оперативно съвместими с поддръжката на iOS и iPadOS за 802.11k, 802.11r и 802.11v.

Кеширане на идентификатор на двойка основни ключове

iOS 5.1 и следващите версии, както и iPadOS, поддържат освен това кеширане на идентификатор на двойка основни ключове (PMKID). Можете да използвате PMKID кеширане с някои видове оборудване на Cisco, за да подобрите роуминга между AP. Кеширането Sticky key (SKC) е форма на PMKID кеширането. SKC нито е еквивалентно, нито съвместимо с опортюнистичното кеширане на ключ (OKC).

Научете повече

Научете как устройства с iOS и iPadOS осъществяват роуминг в корпоративна Wi-Fi среда.

Научете повече за тези стандарти от уебсайта на IEEE:

Научете как да идентифицирате тези модели на устройства:

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: