Роуминг в Wi-Fi мрежа с 802.11k, 802.11r и 802.11v на iOS, iPadOS и macOS

Научете как iOS, iPadOS и macOS подобряват клиентския роуминг с помощта на Wi-Fi мрежови стандарти.

iOS, iPadOS и macOS поддържат оптимизиран клиентски роуминг в корпоративни Wi-Fi мрежи. Стандартите k, r и v на работна група 802.11 (802.11 Working Group) позволяват на клиентите безпрепятствено използване на роуминг от точка на достъп (AP) до AP в рамките на една и съща мрежа.

802.11k

Стандартът 802.11k помага на устройствата да търсят бързо близките AP, които са налични като цели на роуминг, чрез създаване на оптимизиран списък на канали. Когато силата на сигнала на текущата АР отслабне, вашето устройство ще сканира за целеви АР от този списък.

802.11r

Когато вашето устройство осъществява роуминг от една АР до друга в една и съща мрежа, 802.11r използва свойство, наречено Fast Basic Service Set Transition (Бърз преход на основния набор услуги) (FT), за по-бързо удостоверяване. FT работи както с предварително споделен ключ (PSK), така и с методите на удостоверяване на 802.1X.

iOS 10 и по-нови версии, iPadOS и macOS 12 включват поддръжка на приспособим 802.11r в безжичните мрежи на Cisco. Приспособимият 802.11r предлага FT, без да е необходимо включване на 802.11r в конфигурираната безжична мрежа на Cisco. За да поддържа приспособим 802.11r, мрежата на Cisco трябва да използва код на контролер версия 8.3 или по-нова.

802.11v

iOS, iPadOS и macOS поддържат тези функционалности на 802.11v на определени устройства:

 • Управление на прехода на Basic Service Set (Основен набор услуги) (BSS)
 • Disassociation Imminent (Предстоящо разпадане на връзката)
 • Directed Multicast Service (Насочена многоадресна услуга) (DMS)
 • BSS Max Idle Service (Услуга максимален престой на BSS)

Управлението на прехода на BSS с Disassociation Imminent (Предстоящо разпадане на връзката) позволява на контролния слой на мрежата да влияе върху поведението на роуминг на клиента, като му осигурява информация за товара на близките точки на достъп. Устройството взема предвид тази информация, когато решава коя от възможните цели на роуминг да избере.

DMS оптимизира предаването на многоадресен трафик в безжични мрежи. Устройството използва тази информация, за да подобри многоадресното съобщаване и да запази живота на батерията на устройството.

Услугата BSS Max Idle (Максимален престой на BSS) помага на клиентите и точките на достъп ефективно да вземат решение колко дълго да останат свързани, когато не се предава трафик. Устройството използва тази информация, за да запази живота на батерията си.

Когато съчетаете способността на 802.11k и 802.11v да ускоряват търсенето на най-добрата целева точка за достъп с по-бързото свързване на точките за достъп на FT, приложенията могат да работят по-бързо и получавате по-добро Wi-Fi изживяване в iOS, iPadOS и macOS.


Проверете съвместимостта

Повечето доставчици на хардуер за Wi-Fi мрежа поддържат 802.11k, 802.11v и 802.11r (FT). Трябва да включите и конфигурирате тези свойства на вашия Wi-Fi маршрутизатор, преди мрежата ви да може да ги използва. Настройката се различава, затова проверете ръководството на вашия Wi-Fi маршрутизатор за подробности.

Списъците по-долу показват кои устройства с iOS, iPadOS и macOS поддържат 802.11k, 802.11r и 802.11v. За да използвате 802.11k и 802.11r, Ви трябва iOS 6 или по-нова версия или macOS 12 или по-нова версия. За да използвате 802.11v, Ви трябва iOS 7 или по-нова версия или macOS 12 или по-нова версия. За да използвате приспособим 802.11r, Ви трябва iOS 10 или по-нова версия или macOS 12 или по-нова версия.

Поддръжката на macOS е ограничена само до компютри Mac с процесор Apple silicon.

802.11k и r

 • iPhone 4s и по-нови модели
 • iPad Pro и по-нови модели
 • iPad Air и по-нови модели
 • iPad mini и по-нови модели
 • iPad (3-то поколение) и по-нови модели
 • iPod touch (5-о поколение) и по-нови модели
 • Компютри Mac с процесор Apple silicon

Приспособим 802.11r

 • iPhone 6s и по-нови модели
 • iPad Pro и по-нови модели
 • iPad Air (3-то поколение) или по-нов
 • iPad (5-то поколение) и по-нови модели
 • iPod touch (7-о поколение)
 • Компютри Mac с процесор Apple silicon

802.11v

 • iPhone 5c, iPhone 5s и по-нови модели
 • iPad Pro и по-нови модели
 • iPad Air и по-нови модели
 • iPad mini 2 и по-нови модели
 • iPad (5-то поколение) и по-нови модели
 • iPod touch (6-о поколение) и по-нови модели
 • Компютри Mac с процесор Apple silicon

Оперативна съвместимост с 802.11w

Поддръжката на iOS, iPadOS и macOS за 802.11k, 802.11r и 802.11v работи с мрежи, които имат активирани рамки на защитено управление (PMF) за 802.11w.

Кеширане на идентификатора на главния ключ по двойки

iOS, iPadOS и macOS също поддържат кеширане на идентификатора на главния ключ по двойки (PMKID). Можете да използвате PMKID кеширане с определено оборудване на доставчик за подобряване на роуминга между AP. Кеширането Sticky key (SKC) е форма на кеширане PMKID. SKC нито е еднозначно, нито е съвместимо с опортюнистичното кеширане на ключ (OKC).

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: