Ако вашите AirPods или AirPods Pro не искат да се свържат

Разберете какво да направите, ако имате нужда от помощ относно свързването на AirPods или AirPods Pro с вашия iPhone, iPad или Mac.

Ако не може да се установи връзка с вашия iPhone или iPad

 1. Актуализирайте вашия iPhone или iPad до най-новата версия на iOS или iPadOS.

 2. Поставете и двете слушалки AirPods в кутията за зареждане и се уверете, че и двете слушалки AirPods се зареждат.

 3. За да сте сигурни, че функцията Bluetooth е включена, отидете на Settings (Настройки) > Bluetooth.

 4. Ако вашите AirPods са свързани, уверете се, че са избрани като аудио устройство. Ако вашите AirPods се показват в списъка с устройства, но не се свързват, преминете към следващата стъпка.

 5. Затворете капака и изчакайте 15 секунди, след което отворете капака.

 6. Натиснете и задръжте бутона за настройка от задната страна на кутията за зареждане в продължение на 10 секунди. Индикаторът за състояние в предната част на кутията за зареждане трябва да мига в бяло, което означава, че вашите AirPods са готови за свързване.

  airpods-airpods-pro-setup-button-callout
 7. Вземете кутията за зареждане с поставени в нея AirPods и отворен капак и я поставете до своя iPhone или iPad.

 8. Следвайте стъпките на екрана на своя iPhone или iPad.

 9. Ако все още не може да се установи връзка, нулирайте AirPods или се свържете с екипа по поддръжка на Apple.

Ако не можете да се свържете с вашия Mac

 1. Актуализирайте своя Mac до последната версия на macOS.

 2. Поставете и двете слушалки AirPods в кутията за зареждане и се уверете, че и двете слушалки AirPods се зареждат.

 3. За да сте сигурни, че функцията Bluetooth е включена, изберете менюто на Apple  > System Settings (Системни настройки) и след това щракнете върху Bluetooth.

 4. Ако вашите AirPods са свързани, уверете се, че са избрани като аудио устройство. Ако вашите AirPods се показват в списъка с устройства, но не се свързват, щракнете върху „X“ вдясно от своите AirPods, за да ги премахнете от списъка.

 5. Затворете капака и изчакайте 15 секунди, след което отворете капака.

 6. Натиснете и задръжте бутона за настройка на кутията за зареждане в продължение на 10 секунди. Индикаторът за състоянието трябва да премигва в бяло, което означава, че вашите AirPods са в готовност за свързване.

 7. Вземете кутията за зареждане с поставени в нея AirPods и отворен капак и я поставете до своя Mac.

 8. Следвайте стъпките на екрана на своя Mac.

 9. Ако все още не може да се установи връзка, нулирайте своите AirPods или се свържете с екипа по поддръжка на Apple.

Научете повече

Свържете своите AirPods Max с iPhone или iPad или свържете своите AirPods Max с Mac.

Дата на публикуване: