iOS: Enheten hittades, men kan inte identifieras korrekt i iTunes för Windows

Följande felmeddelande kan visas i iTunes när du ansluter iPhone eller iPod touch till en Windows-dator:

"En iPhone har upptäckts, men den kunde inte identifieras. Koppla från och anslut iPhone och försök sedan igen."

I de flesta fall kan du lösa problemet genom att göra något av följande:

Uppdatera till den senaste versionen av iTunes.

Felsök USB-anslutningar

Det här varningsmeddelandet kanske visas om iTunes upptäcker ett fel med USB-anslutningen mellan enheten och datorn. Felsöka USB-anslutningar. Om du har möjlighet till det, kan du försöka ansluta enheten med en annan USB till Dock-anslutningskabel.

Avaktivera VPN-program

Om du ansluter till ett internt nätverk med VPN, kan du prova med att avaktivera VPN-programmet och därefter återansluta enheten. Några exempel på VPN-program är Cisco VPN Client, Hamachi och Open VPN (men det finns fler än dessa).

Starta om med selektiv start (MSConfig)

I vissa fall kan problemen orsakas av tjänster eller startobjekt från tredje part. Du kan avaktivera dem genom att göra en selektiv omstart med MSConfig (Windows XP och Windows Vista och Windows 7).

Avaktivera Internetanslutningen

Windows XP

  1. Öppna Kontrollpanelen i klassiskt läge. Gå till Nätverksanslutningar.
  2. Högerklicka på den trådlösa Internetanslutningen, om den visas i listan, och välj Inaktivera.
  3. Prova igen genom att koppla från och återansluta enheten.

Om problemet kvarstår öppnar du Nätverksanslutningar på Kontrollpanelen enligt beskrivningen ovan, och avaktiverar den fasta nätverksanslutningen (Anslutning till lokalt nätverk). Försök igen genom att koppla från och återansluta enheten.

Windows Vista eller Windows 7

  1. Öppna Kontrollpanelen och välj Nätverk och Internet. Öppna "Nätverks- och delningscenter". (Obs! Om du använder Klassiskt läge i Windows Vista, klicka direkt på "Nätverks- och delningscenter" i det första fönstret i Kontrollpanelen.)
  2. Välj Hantera nätverksanslutningar. (Obs! I Windows 7, klicka på nätverksanslutningens namn på själva nätverksanslutningen, exempelvis "Trådlös nätverksanslutning".)
  3. Högerklicka på den trådlösa Internetanslutningen, om den visas i listan, och välj Inaktivera. (Obs! I Windows 7, klicka på Inaktivera i fönstret med egenskaper som visas i steg 2.)
  4. Prova igen genom att koppla från och återansluta enheten.

Om problemet kvarstår öppnar du Hantera nätverksanslutningar på Kontrollpanelen enligt beskrivningen ovan, och avaktiverar den fasta nätverksanslutningen (Anslutning till lokalt nätverk). Försök igen genom att koppla från och återansluta enheten.

Installera om Apple-programvaran

Följ anvisningarna i artikeln HT1925 (för Windows XP) eller HT1923 (för Windows Vista eller Windows 7) och ta bort iTunes från datorn. Hämta och installera sedan den senaste versionen av iTunes.

Försök med en annan dator

Om inget av ovan förslag hjälper, kan du prova att synkronisera personlig information för enheten med en annan dator (om du har tillgång till en annan dator).

Viktigt: Omnämnandet av webbplatser och produkter från andra tillverkare sker endast i informationssyfte och ska inte betraktas som någon rekommendation. Apple tar inget som helst ansvar för utbudet av, prestanda hos eller användningen av information eller produkter från andra tillverkares webbplatser. Apple tillhandahåller detta enbart för att underlätta för våra kunder. Apple har inte testat informationen på dessa webbplatser och gör inga utfästelser vad gäller dess korrekthet eller tillförlitlighet. Det finns alltid risker med att använda information eller produkter från Internet, och Apple tar inte på sig något som helst ansvar i detta hänseende. Observera att andra tillverkares webbplatser är oberoende av Apple och att Apple inte har någon kontroll över innehållet på sådana webbplatser. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Senast ändrad:
Var detta till hjälp?

Ytterligare information om produktsupport

Sverige (Svenska)