Hỗ trợ về Numbers

Hãy để Numbers tính toán

Tạo công thức để thực hiện phép tính hoặc thao tác với dữ liệu bằng hàng trăm hàm tích hợp.

Tạo và dùng danh mục

Nhanh chóng sắp xếp và tóm tắt các bảng để có được thông tin chi tiết mới về dữ liệu của bạn.

Dùng và quản lý mẫu

Tạo mẫu tùy chỉnh để bạn có thể dùng lại và chia sẻ tệp với người khác.

Chuyển đổi và chia sẻ

Chia sẻ bảng tính Numbers bằng cách chuyển đổi sang các định dạng tương thích như Microsoft Excel, CSV và PDF. Tìm hiểu cách chuyển đổi bảng tính Numbers trên máy Mac, iPad hoặc iPhone.

Tài nguyên

Hướng dẫn sử dụng

Tìm hiểu về các tính năng và khám phá tất cả những gì Numbers có thể làm trên máy Mac, iPad hoặc iPhone.

Numbers cho iCloud

Tạo hoặc chỉnh sửa bảng tính trên trình duyệt web bằng Numbers cho iCloud.

Cộng đồng Apple

Tìm câu trả lời, đặt câu hỏi và kết nối với những người dùng Apple khác.

Nhận hỗ trợ

Chúng tôi có thể giúp bạn tìm được phương án hỗ trợ tốt nhất.