Một Apple TV

Toàn bộ TV của bạn trong một ứng dụng

Ứng dụng Apple TV là cách tuyệt vời nhất để xem TV trên TV thông minh, thiết bị truyền phát và máy chơi trò chơi. Đó là nơi bạn có thể tìm thấy các chương trình và phim nguyên bản từ Apple TV+, cũng như các kênh chất lượng cao mà bạn muốn, hàng nghìn phim để mua hoặc thuê cũng như các dịch vụ truyền phát và nhà cung cấp truyền hình cáp phổ biến.

Tìm hiểu về ứng dụng Apple TV

Để khám phá Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Apple TV, hãy bấm vào Bảng mục lục ở đầu trang hoặc nhập một từ hoặc cụm từ trong trường tìm kiếm.

Không phải tất cả các tính năng và nội dung đều có sẵn tại tất cả các quốc gia hoặc vùng hoặc trên tất cả các thiết bị.
Có ích?
Giới hạn ký tự: 250
Giới hạn tối đa là 250 ký tự.
Cảm ơn phản hồi của bạn.