Ba cửa sổ Terminal, mỗi cửa sổ có màu nền khác nhau.

Làm cho cửa sổ Terminal nổi bật bằng các cấu hình

Khi bạn đăng nhập vào một vài máy chủ, màu nền duy nhất và tiêu đề cửa sổ được chỉ định trong cấu hình sẽ giúp bạn dễ dàng đánh dấu đúng cửa sổ Terminal. Sử dụng các cấu hình được tích hợp vào Terminal hoặc tạo cấu hình tùy chỉnh của riêng bạn.

Cách tạo cấu hình cho cửa sổ Terminal

Cửa sổ Terminal, đang hiển thị đánh dấu và dấu trang ở phía bên trái và bên phải của cửa sổ cũng như dấu trang được đánh dấu thời gian phía trên dấu nhắc lệnh.

Điều hướng các cửa sổ Terminal

Thêm đánh dấu và dấu trang khi bạn làm việc, sau đó sử dụng chúng để điều hướng nhanh qua đầu ra cửa sổ Terminal dài.

Cách sử dụng đánh dấu và dấu trang

Khung Trình kiểm tra trong Terminal.

Quản lý quá trình

Sử dụng trình kiểm tra để xem và quản lý các quá trình đang chạy và thay đổi tiêu đề cửa sổ cũng như màu nền.

Cách sử dụng trình kiểm tra

Để khám phá Hướng dẫn sử dụng Terminal, hãy bấm vào Bảng mục lục ở đầu trang hoặc nhập một từ hoặc cụm từ vào trường tìm kiếm.

Có ích?
Giới hạn ký tự: 250
Giới hạn tối đa là 250 ký tự.
Cảm ơn phản hồi của bạn.