Pro Display XDR trên Pro Stand nhìn từ phía trước, phía sau và cạnh bên.

Giới thiệu về Apple Pro Display XDR mới

Tìm hiểu về các tính năng của Pro Display XDR, bao gồm độ sáng và độ tương phản, góc xem, các chế độ tham chiếu, công nghệ True Tone, v.v.

Kết nối Apple Pro Display XDR

Phần trên cùng của Pro Stand, làm nổi bật đầu nối.

Gắn Pro Stand

Làm theo một vài bước đơn giản để gắn Pro Display XDR vào Pro Stand.

Gắn Pro Display XDR vào Pro Stand

Đang xoay màn hình ngược chiều kim đồng hồ.

Xoay màn hình

Tìm hiểu cách xoay Pro Display XDR khi được gắn vào Pro Stand.

Xoay Pro Display XDR trên Pro Stand

Bộ tiếp hợp giá đỡ VESA nhìn từ trên.

Gắn Bộ tiếp hợp giá đỡ VESA

Làm theo một vài bước đơn giản để gắn Pro Display XDR vào Bộ tiếp hợp giá đỡ VESA.

Gắn Pro Display XDR vào Bộ tiếp hợp giá đỡ VESA

Để khám phá Bắt đầu với Apple Pro Display XDR, hãy bấm vào Bảng mục lục ở đầu trang hoặc nhập một từ hoặc cụm từ trong trường tìm kiếm.

Nếu bạn cần thêm trợ giúp, hãy truy cập trang web Hỗ trợ Pro Display XDR.

Có ích?
Giới hạn ký tự: 250
Giới hạn tối đa là 250 ký tự.
Cảm ơn phản hồi của bạn.