Màn hình Bản ghi nhạc

Bản ghi nhạc

Bản ghi nhạc cung cấp cho các nhạc sĩ một cách thức để ghi lại, tổ chức, chỉnh sửa và chia sẻ các ý tưởng âm nhạc của họ.

Bản ghi đang di chuyển sang Ghi âm. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2021, Bản ghi nhạc sẽ không có sẵn cho người dùng mới nữa. Sau thời điểm đó, bạn vẫn có thể sử dụng Bản ghi nhạc, nhưng sẽ không có các bản cập nhật nữa.

Tìm hiểu thêm (https://support.apple.com/en-vn/HT211824).

Có ích?
Giới hạn ký tự: 250
Giới hạn tối đa là 250 ký tự.
Cảm ơn phản hồi của bạn.