Apple Music trên web đang hiển thị Cho bạn.

Nhạc, bất kể bạn ở đâu

Apple Music có hàng triệu bài hát—và với Apple Music trên web, bạn có thể nghe trên mọi thiết bị, bất kể bạn ở đâu.

Cách đăng ký Apple Music trên web

Apple Music trên web với một thư viện gồm nhiều album.

Không có ứng dụng nào, không vấn đề gì

Với Apple Music trên web, bạn có thể phát nhạc từ danh mục Apple Music và truy cập vào thư viện nhạc của bạn, tất cả mọi việc mà không cần ứng dụng.

Cách truyền phát bài hát được đề xuất

Để duyệt qua Hướng dẫn sử dụng Apple Music trên web, hãy bấm vào Bảng mục lục ở đầu trang.

Nếu bạn cần thêm trợ giúp, hãy truy cập trang web Hỗ trợ Nhạc.

Có ích?
Giới hạn ký tự: 250
Giới hạn tối đa là 250 ký tự.
Cảm ơn phản hồi của bạn.