Cửa sổ Apple Music trong Safari đang hiển thị màn hình Trang chủ.

Nhạc ở bất kỳ nơi nào bạn đến

Apple Music có hàng triệu bài hát – và với Apple Music trên web, bạn có thể nghe trên bất kỳ thiết bị nào, ở bất kỳ đâu.

Cách đăng ký vào Apple Music trên web

Cửa sổ Apple Music trong Chrome với một thư viện gồm nhiều album.

Không cần ứng dụng

Với Apple Music trên web, bạn có thể phát nhạc từ danh mục Apple Music và truy cập thư viện nhạc của mình, tất cả mọi việc mà không cần ứng dụng.

Cách truyền phát bài hát được đề xuất

Trình phát toàn màn hình với một bài hát đang phát và lời bài hát ở bên phải, hiển thị trên màn hình theo thời gian với nhạc.

Theo dõi từng dòng

Không bao giờ bỏ lỡ lời nào – xem lời bài hát trong Apple Music và theo dõi.

Cách xem lời bài hát

Để khám phá Hướng dẫn sử dụng Apple Music cho music.apple.com/vn, hãy bấm vào Bảng mục lục ở đầu trang hoặc nhập một từ hoặc cụm từ trong trường tìm kiếm.

Nếu bạn cần thêm trợ giúp, hãy truy cập trang web Hỗ trợ Nhạc.

Không phải tất cả các tính năng và nội dung đều có sẵn tại tất cả các quốc gia hoặc vùng. “One That Got Away” được viết bởi Josette Maskin, Katie Gavin, Naomi McPherson.
Có ích?
Giới hạn ký tự: 250
Giới hạn tối đa là 250 ký tự.
Cảm ơn phản hồi của bạn.