Mac mini bên cạnh một màn hình.

Xem xét tổng quan máy Mac mới của bạn

Nhận phần giới thiệu nhanh về các cổng, đầu nối, phụ kiện và các tính năng khác trên Mac mini của bạn.

Tham quan Mac mini

Mặt sau của Mac mini và các cổng khác nhau của thiết bị.

Bạn muốn bắt đầu?

Sau khi bạn kết nối màn hình, bàn phím và chuột hoặc bàn di chuột, hãy nhấn nút nguồn ở phía sau Mac mini của bạn. Làm theo các lời nhắc của Trợ lý thiết lập và thiết bị của bạn sẽ được thiết lập và chạy.

Thiết lập Mac mini của bạn

Mac mini ở bên cạnh nhiều thiết bị đang truy cập cùng một nội dung iCloud.

Duy trì sự đồng bộ

Truy cập tài liệu, ảnh, liên hệ và các nội dung khác của bạn trên tất cả các thiết bị có iCloud. Và sử dụng Mac mini với các thiết bị iOS và iPadOS của bạn để thực hiện cuộc gọi điện thoại, sao chép và dán giữa các thiết bị hoặc tạo Instant Hotspot.

Sử dụng Mac mini của bạn với iCloud và Thông suốt

Biểu tượng của các ứng dụng kèm theo Mac mini của bạn.

Giải phóng sự sáng tạo của bạn

Mac mini của bạn có sẵn các ứng dụng cho mọi việc bạn muốn làm. Sửa và chia sẻ ảnh của bạn. Thưởng thức nhạc, sách, phim và nhiều nội dung khác. Tạo bài thuyết trình. Và khám phá các ứng dụng mới trong App Store, bao gồm các ứng dụng trên iPhone và iPad hiện chạy trên các máy Mac có chip M1 của Apple.

Tìm hiểu thêm về các ứng dụng kèm theo máy Mac của bạn

Các màn hình chồng chéo của các ứng dụng Bản đồ, Safari và Tin nhắn.

Khám phá các tính năng mới

Tìm hiểu về các tính năng mới trong macOS, các ứng dụng kèm theo và Mac mini của bạn.

Tìm hiểu về các tính năng mới trên Mac mini của bạn

Để khám phá Thông tin cơ bản về Mac mini, hãy bấm vào Bảng mục lục ở đầu trang hoặc nhập một từ hoặc cụm từ trong trường tìm kiếm. Bạn cũng có thể tải về hướng dẫn từ Apple Books (khi có sẵn).

Nếu bạn cần thêm trợ giúp, hãy truy cập trang web Hỗ trợ Mac mini.

Không phải tất cả các tính năng và nội dung đều có sẵn tại tất cả các quốc gia hoặc vùng.
Có ích?
Giới hạn ký tự: 250
Giới hạn tối đa là 250 ký tự.
Cảm ơn phản hồi của bạn.