Mac mini bên cạnh một màn hình.

Xem xét tổng quan máy Mac mới của bạn

Nhận phần giới thiệu nhanh về các cổng, đầu nối, phụ kiện và các tính năng khác trên Mac mini của bạn.

Tham quan Mac mini

Mặt sau của Mac mini và các cổng khác nhau của thiết bị.

Bạn muốn bắt đầu?

Sau khi bạn kết nối màn hình, bàn phím và chuột hoặc bàn di chuột, hãy nhấn nút nguồn ở phía sau Mac mini của bạn. Làm theo các lời nhắc của Trợ lý thiết lập và thiết bị của bạn sẽ được thiết lập và chạy.

Thiết lập Mac mini của bạn

Mac mini ở bên cạnh nhiều thiết bị đang truy cập cùng một nội dung iCloud.

Duy trì sự đồng bộ

Truy cập tài liệu, ảnh, liên hệ và các nội dung khác của bạn trên tất cả các thiết bị có iCloud. Và sử dụng Mac mini với các thiết bị iOS và iPadOS của bạn để thực hiện cuộc gọi điện thoại, sao chép và dán giữa các thiết bị hoặc tạo Instant Hotspot.

Sử dụng iCloud với Mac mini của bạn

Các màn hình chồng chéo của các ứng dụng Bản đồ, Safari và Tin nhắn.

Khám phá các tính năng mới

Tìm hiểu các tính năng mới trong macOS Sonoma và các ứng dụng kèm theo của bạn.

Các tính năng mới cho macOS Sonoma

Biểu tượng của các ứng dụng kèm theo Mac mini của bạn.

Làm được nhiều việc hơn

Mac mini của bạn có sẵn các ứng dụng cho hầu hết mọi việc bạn muốn làm. Sửa và chia sẻ ảnh và video của bạn, tạo bài thuyết trình và thưởng thức nhạc, sách, phim, v.v. Khám phá các ứng dụng mới trong App Store, bao gồm các ứng dụng trên iPhone và iPad hiện chạy trên máy Mac có Apple silicon.

Tìm hiểu thêm về các ứng dụng kèm theo máy Mac của bạn

Để khám phá hướng dẫn Thông tin cơ bản về Mac mini, hãy bấm vào Bảng mục lục ở đầu trang hoặc nhập một từ hoặc cụm từ trong trường tìm kiếm.

Nếu bạn cần thêm trợ giúp, hãy truy cập trang web Hỗ trợ Mac mini.

Không phải tất cả các tính năng và nội dung đều có sẵn tại tất cả các quốc gia hoặc vùng. Yêu cầu đăng ký cho Apple TV+.
Có ích?
Giới hạn ký tự: 250
Giới hạn tối đa là 250 ký tự.
Cảm ơn phản hồi của bạn.