Logic Remote đang minh họa dự án đang được phát.

Điều khiển từ xa nhạc của bạn

Logic Remote cho phép bạn điều khiển Logic Pro và GarageBand trên máy Mac bằng iPad hoặc iPhone và cho phép bạn điều khiển MainStage bằng iPad. Bạn có thể ghi, hòa âm và thậm chí là chơi nhạc cụ cảm ứng từ bất cứ đâu trong phòng bằng cách sử dụng Multi-touch, biến iPad hoặc iPhone của bạn thành bộ hòa âm, điều khiển truyền tải và Nhạc cụ cảm ứng linh hoạt.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem Bắt đầu với Logic Remote

Có ích?
Giới hạn ký tự: 250
Giới hạn tối đa là 250 ký tự.
Cảm ơn phản hồi của bạn.