Hộp thoại đang yêu cầu xác nhận để lưu mật khẩu.

Nhớ lại toàn bộ mật khẩu của bạn

Truy cập chuỗi khóa có thể lưu giữ các mật khẩu của bạn một cách an toàn và nhập các mật khẩu đó cho bạn. Bạn cũng có thể dễ dàng tra cứu các mật khẩu khi cần.

 Cách xem mật khẩu

Cửa sổ Truy cập chuỗi khóa đang hiển thị các chứng nhận.

Giữ bảo mật máy tính của bạn

Để bảo vệ máy tính của bạn, macOS sẽ sử dụng các chứng nhận số để xác minh nhận dạng của trang web, máy chủ và các thực thể khác mà bạn liên lạc. Bạn có thể sử dụng Truy cập chuỗi khóa để quản lý những chứng nhận này.

Cách xem chứng nhận

Để khám phá Hướng dẫn sử dụng Truy cập chuỗi khóa, hãy bấm vào Bảng mục lục ở đầu trang hoặc nhập một từ hoặc cụm từ trong trường tìm kiếm.

Có ích?
Giới hạn ký tự: 250
Giới hạn tối đa là 250 ký tự.
Cảm ơn phản hồi của bạn.