iPad Pro (10,5 inch), iPad Pro (12,9 inch) (thế hệ 2), iPad Air (thế hệ 3) và iPad mini (thế hệ 5)

Hướng dẫn sử dụng iPad

Mọi thứ bạn cần biết về iPad

Màn hình khóa với một thanh ở cuối để biểu thị rằng bạn có thể vuốt lên từ cạnh dưới.

Chào mừng bạn đến với tương lai

iPad Pro mới hoàn toàn tràn viền màn hình—với màn hình tràn cạnh mà bạn mở khóa với một ánh nhìn và điều hướng bằng các cử chỉ quen thuộc.

Tìm hiểu iPad Pro mới

Một ghi chú đang được mở trong ứng dụng Ghi chú. Tiêu đề “Các phần của tế bào” được nhập ở đầu ghi chú. Bên dưới tiêu đề là danh sách được đánh số của các phần của tế bào như “màng sinh chất”, “tế bào chất”, “ty thể” và “ ribô thể”. Bên dưới danh sách được đánh dấu là bản phác thảo về tế bào thực vật, theo sau các ghi chú được nhập. Bàn phím được hiển thị ở cuối màn hình.

Làm việc thông minh tại trường học

Sử dụng iPad tại trường học để cộng tác với bạn học, thêm bản vẽ và bản phác thảo vào ghi chú và thực hiện đa nhiệm trong tất cả các ứng dụng ưa thích của bạn.

Luôn đón đầu xu hướng

Thời gian sử dụng được chọn trong Cài đặt. Ở phía bên phải của màn hình là báo cáo hoạt động Thời gian sử dụng. Ở đầu báo cáo hiển thị tùy chọn để chọn Hôm nay và 7 ngày qua. 7 ngày qua được chọn. Ở đầu báo cáo là một biểu đồ hiển thị lượng thời gian được dành để sử dụng trò chơi, giải trí và mạng xã hội cho từng ngày trong tuần. Bên dưới biểu đồ là phần Giới hạn, nơi bạn có thể đặt giới hạn thời gian cho trò chơi, ứng dụng và mạng xã hội. Các ứng dụng được sử dụng nhiều nhất được liệt kê bên dưới biểu đồ đó. Ở cuối báo cáo, tổng số lần thiết bị được nhấc lên sẽ được hiển thị.

Thiết lập Thời gian sử dụng cho con bạn

Sử dụng Thời gian sử dụng để nhận thông tin chi tiết về thời gian con bạn dành trên các thiết bị của chúng, xem báo cáo hoạt động và đặt các giới hạn.

Xem cách con bạn dành thời gian trên iPad

Ứng dụng FaceTime đang hiển thị một cuộc gọi đang diễn ra.

Thư giãn sau một ngày bận rộn

Sử dụng iPad để kết nối với người bạn, lạc vào cuốn sách hay, bắt đầu cuốn sổ nháp, v.v.

Xả hơi bằng iPad

Để duyệt Hướng dẫn sử dụng iPad, hãy bấm vào Bảng mục lục ở đầu trang.

Nếu bạn cần thêm trợ giúp, hãy truy cập trang web Hỗ trợ iPad.