Màn hình iMac Pro với hai cửa sổ được mở.

Xem xét tổng quan máy Mac mới của bạn

Xem giới thiệu nhanh về các tính năng của iMac Pro.

Tham quan iMac Pro

Mặt sau của màn hình iMac Pro với điểm nhấn là nút nguồn.

Bạn muốn bắt đầu?

Nhấn nút nguồn ở phía sau iMac Pro, làm theo các lời nhắc của Trợ lý thiết lập và thiết bị của bạn sẽ được thiết lập và chạy.

Thiết lập iMac Pro của bạn

Nội dung iCloud được truy cập trên nhiều thiết bị khác nhau.

Duy trì sự đồng bộ

Truy cập tài liệu, ảnh, liên hệ và các nội dung khác của bạn trên tất cả các thiết bị có iCloud. Và sử dụng iMac Pro với các thiết bị iOS và iPadOS của bạn để thực hiện cuộc gọi điện thoại, sao chép và dán giữa các thiết bị hoặc tạo Instant Hotspot.

Sử dụng iMac Pro của bạn với iCloud và Thông suốt

Biểu tượng của các ứng dụng kèm theo máy Mac của bạn.

Giải phóng sự sáng tạo của bạn

iMac Pro của bạn có sẵn các ứng dụng cho mọi việc bạn muốn làm. Sửa và chia sẻ ảnh của bạn. Thưởng thức nhạc, sách, phim và nhiều nội dung khác. Tạo bài thuyết trình. Và khám phá các ứng dụng mới trong App Store.

Tìm hiểu thêm về các ứng dụng kèm theo máy Mac của bạn

Các màn hình chồng chéo của các ứng dụng Bản đồ, Safari và Tin nhắn.

Khám phá các tính năng mới

Tìm hiểu về các tính năng mới trong macOS, các ứng dụng kèm theo và iMac Pro của bạn.

Tìm hiểu về các tính năng mới trên iMac Pro của bạn

Để khám phá Thông tin cơ bản về iMac Pro, hãy bấm vào Bảng mục lục ở đầu trang hoặc nhập một từ hoặc cụm từ trong trường tìm kiếm. Bạn cũng có thể tải về hướng dẫn từ Apple Books (khi có sẵn).

Nếu bạn cần thêm trợ giúp, hãy truy cập trang web Hỗ trợ iMac Pro.

Không phải tất cả các tính năng và nội dung đều có sẵn tại tất cả các quốc gia hoặc vùng.
Có ích?
Giới hạn ký tự: 250
Giới hạn tối đa là 250 ký tự.
Cảm ơn phản hồi của bạn.