Màn hình Nhà đang hiển thị “Tôi đang ở nhà” dưới dạng Cảnh ưa thích và một phạm vi Phụ kiện ưa thích.

Tạo phụ kiện cho nhà của bạn

Nhà mang đến cách an toàn để điều khiển và tự động hóa các phụ kiện được bật HomeKit, chẳng hạn như đèn, khóa, rơ-le nhiệt, rèm cửa sổ, ổ cắm thông minh, v.v. Với Nhà, bạn có thể điều khiển bất kỳ phụ kiện “Works with Apple HomeKit” nào.

Cách điều khiển các phụ kiện

Phòng khách đang hiển thị cảnh “Tôi đang ở nhà” bao gồm rơ-le nhiệt phòng khách, rèm phòng khách và các phụ kiện đèn trong phòng khách.

Tạo cảnh

Bạn có thể điều khiển các phụ kiện một cách riêng rẽ hoặc sử dụng các cảnh để điều khiển nhiều phụ kiện bằng một lệnh. Ví dụ: bạn có thể tạo một cảnh được gọi là “Tôi đang ở nhà” kéo rơ-le nhiệt, điều chỉnh rèm phòng khách và bật đèn phòng khách.

Cách tạo và sử dụng cảnh

Để duyệt qua Hướng dẫn sử dụng Nhà, hãy bấm vào Bảng mục lục ở đầu trang.

Có ích?
Giới hạn ký tự: 250
Giới hạn tối đa là 250 ký tự.
Cảm ơn phản hồi của bạn.