Hướng dẫn sử dụng Tiện ích ổ đĩa

dành cho macOS Mojave

Bốn ổ đĩa trong bộ chứa APFS trên thanh bên Tiện ích ổ đĩa.

Cho phép macOS quản lý dung lượng giữa nhiều ổ đĩa

Với Hệ thống tệp Apple (APFS), hệ thống tệp được giới thiệu trong macOS 10.13, bạn có thể dễ dàng thêm và xóa các ổ đĩa trên ổ cứng thể rắn (SSD). Các ổ đĩa có định dạng APFS tự động tăng và giảm—bạn không bao giờ phải phân vùng lại ổ đĩa SSD nữa.

Cách thêm ổ đĩa vào bộ chứa APFS

Tùy chọn APFS (Được mã hóa) trên menu Định dạng.

Giữ an toàn cho thiết bị lưu trữ bên ngoài của bạn

Khi bạn có ổ đĩa flash mới, hãy định dạng ổ đĩa đó dưới dạng APFS và mã hóa bằng mật khẩu để bảo vệ nội dung của ổ đĩa đó.

Cách bảo vệ ổ đĩa bằng mật khẩu

Hộp thoại Sửa nhanh trên thanh công cụ Tiện ích ổ đĩa.

Kiểm tra ổ đĩa của bạn

Nếu bạn đang gặp phải sự cố về ổ đĩa, Tiện ích ổ đĩa có thể kiểm tra ổ đĩa và sửa chữa sự cố nếu phát hiện thấy.

Cách sửa chữa ổ đĩa

Để duyệt qua Hướng dẫn sử dụng Tiện ích ổ đĩa, hãy bấm vào Bảng mục lục ở đầu trang.

Có ích?
Giới hạn ký tự: 250
Giới hạn tối đa là 250 ký tự.
Cảm ơn phản hồi của bạn.