Dãy ổ đĩa độc lập dự phòng (RAID)

Bạn có thể kết hợp nhiều ổ đĩa vào một nhóm ổ đĩa—được gọi là Dãy ổ đĩa độc lập dự phòng (RAID)—và các ổ đĩa đó sẽ hoạt động cùng nhau. Tùy theo cách kết hợp ổ đĩa của bạn, nhóm RAID có thể bảo vệ dữ liệu tránh được lỗi phần cứng, tăng tốc độ truy cập dữ liệu hoặc tăng dung lượng lưu trữ của bạn. Bạn có thể sử dụng Tiện ích ổ đĩa để tạo vài loại nhóm RAID khác nhau bằng các ổ đĩa trong và ổ đĩa ngoài được kết nối.

Nhóm ổ đĩa RAID không thể sử dụng một số tính năng quản lý ổ đĩa, chẳng hạn như mã hóa ổ đĩa FileVault.

Nếu bạn có Mac Pro với thẻ RAID Mac Pro, hãy sử dụng Tiện ích RAID. Tiện ích này sử dụng thẻ RAID để có hiệu suất tốt hơn và để tạo ra thêm các loại nhóm RAID.