Nhóm RAID được ghi theo băng

Nếu bạn có nhiều hơn một ổ đĩa, bạn có thể tạo Dãy ổ đĩa độc lập dự phòng được ghi theo băng hoặc nhóm RAID được ghi theo băng để truy cập ổ đĩa nhanh hơn. Nhóm RAID được ghi theo băng đặc biệt hữu ích cho các tệp lớn, chẳng hạn như tệp video kỹ thuật số và cơ sở dữ liệu.

Nhóm RAID được ghi theo băng hoạt động tốt nhất nếu các ổ đĩa có cùng kích cỡ và được kết nối với máy tính của bạn qua kết nối nhanh. Cân nhắc những điều sau:

  • Nếu các ổ đĩa có kích cỡ khác nhau, nhóm RAID được ghi theo băng xử lý tất cả ổ đĩa như thể chúng có kích cỡ như ổ đĩa nhỏ nhất. Nếu bạn có các ổ đĩa với kích cỡ khác nhau, bạn có thể muốn sử dụng nhóm ổ đĩa được ghép nối, nhóm này không mang lại cho bạn lợi thế về tốc độ của nhóm RAID được ghi theo băng nhưng cho phép bạn sử dụng dung lượng đầy đủ của tất cả ổ đĩa trong nhóm.

  • Nếu ổ đĩa được kết nối với máy tính có kết nối chậm, chẳng hạn như kết nối USB, bạn có thể không truy cập ổ đĩa nhanh hơn, ngay cả với nhóm RAID được ghi theo băng. Để có được kết quả tốt nhất, hãy sử dụng ổ đĩa có kết nối nhanh, chẳng hạn như ổ đĩa trong.