Trang Phần mở rộng của Safari trên Mac App Store. Thanh bên ở bên trái bao gồm các liên kết đến các trang khác: Khám phá, Sáng tạo, Làm việc, Giải trí, Phát triển, Danh mục và Cập nhật. Ở bên phải là các phần mở rộng có sẵn trong Safari.

Tải ứng dụng và phần mở rộng Safari

Khám phá các ứng dụng đầy cảm hứng giúp bạn làm phim, sửa ảnh hoặc thiết kế đồ họa. Hoặc tìm các câu chuyện chuyên sâu về các ứng dụng tốt nhất dành cho máy Mac. Với phần mở rộng Safari, bạn có thể điều chỉnh duyệt web theo cách phù hợp nhất cho bạn.

Cách tải ứng dụng và phần mở rộng Safari

Trang Apple Arcade chính. Trò chơi phổ biến được hiển thị ở bên phải.

Tải về và chơi các trò chơi Apple Arcade

Bạn có thích chơi các trò chơi không? Hãy xem Apple Arcade, nơi bạn có thể tìm thấy, tải về và chơi nhiều trò chơi có sẵn trong App Store.

Cách tải về và chơi các trò chơi Apple Arcade

Một phần của trang Mac App Store chính, đang hiển thị chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển của ứng dụng được chọn.

Bảo vệ quyền riêng tư của bạn

Trước khi bạn tải ứng dụng, hãy xem cách ứng dụng đó xử lý dữ liệu của bạn. Ứng dụng đó có sử dụng vị trí, thu thập lịch sử duyệt web hay theo dõi thông tin tài chính của bạn không? Xem ảnh chụp nhanh dễ hiểu về chính sách quyền riêng tư của ứng dụng, để đảm bảo rằng ý tưởng về quyền riêng tư của nhà phát triển trùng khớp với ý tưởng của bạn.

Cách xem chính sách quyền riêng tư của ứng dụng

Để duyệt qua Hướng dẫn sử dụng App Store, hãy bấm vào Bảng mục lục ở đầu trang.

Nếu bạn cần thêm trợ giúp, hãy truy cập vào trang web Hỗ trợ App Store.

Không phải tất cả các tính năng và nội dung đều có sẵn tại tất cả các quốc gia hoặc vùng.
Có ích?
Giới hạn ký tự: 250
Giới hạn tối đa là 250 ký tự.
Cảm ơn phản hồi của bạn.