Hỗ trợ về GarageBand

Bắt đầu

Tính năng mới

Tìm hiểu về các bản cập nhật mới nhất của GarageBand cho macOSGarageBand cho iOS.

Cập nhật ứng dụng

Tìm hiểu cách cập nhật GarageBand trên máy Mac, iPad hoặc iPhone.

Làm được nhiều việc hơn

Dùng Vòng lặp Drummer

Nhanh chóng thêm trống vào dự án của bạn và tùy chỉnh trống cho phù hợp với bài hát.

Hoạt động với nhạc cụ gõ

Bạn có thể thêm và điều chỉnh tiếng nhạc cụ gõ sôi động cho bài hát bằng Drummer.

Nếu bạn không ghi âm được

Trong macOS Mojave trở lên, bạn sẽ cần cho phép GarageBand truy cập các đầu vào âm thanh tích hợp hoặc được kết nối.

Tài nguyên

Hướng dẫn sử dụng

Tìm hiểu về các tính năng và khám phá tất cả những gì GarageBand có thể làm trên máy Mac, iPad hoặc iPhone.

Logic Remote cho GarageBand

Tìm hiểu cách dùng ứng dụng Logic Remote để điều khiển GarageBand trên iPad hoặc iPhone.

Cộng đồng Apple

Tìm câu trả lời, đặt câu hỏi và kết nối với những người dùng Apple khác.

Nhận hỗ trợ

Chúng tôi có thể giúp bạn tìm được phương án hỗ trợ tốt nhất.