Про підтримку LaTeX і MathML у програмах Pages, Numbers, Keynote та iBooks Author

Дізнайтеся, як використовувати LaTeX і MathML із програмами Pages, Numbers, Keynote та iBooks Author, і перегляньте кілька зразків рівнянь.

LaTeX і MathML підтримуються всіма трьома програмами iWork (Pages, Numbers і Keynote), а також iBooks Author. Програми iWork та iBooks Author підтримують усі команди LaTeX, які можна перетворити в MathML із програмою Blahtex. Нижче наведено додаткові підтримувані розширення LaTeX.

Дізнайтеся, як додавати рівняння, використовуючи LaTex і MathML, до документів iWork або книг iBooks Author.

LaTeX і MathML наразі не підтримуються в програмах iWork на сайті iCloud.com.

Команди LaTeX

LaTeX загалом вимагає, щоб рівняння були вставлені в команди режиму математики, як-от наведені нижче приклади. Щоб спростити створення рівнянь, для редакторів рівнянь iWork та iBooks Author за замовчуванням установлено режим математики, тому вам не потрібно додавати команди режиму математики до рівнянь. 

 • \begin{math} … \end{math}
 • \begin{displaymath} … \end{displaymath}
 • \begin{equation} … \end{equation}
 • $ … $
 • $$ … $$
 • \( … \)
 • \[ … \]

Якщо потрібно додати текст до рівняння в iWork чи iBooks Author, який успадковує стиль параграфа, використайте команду text{…}. Гніздові рівняння всередині команди \text{...} не підтримуються.

У режимі математики програма Blahtex не повністю підтримує символи Unicode, відмінні від ASCII, але вона приймає повний набір символів Unicode у текстовому режимі. Щоб отримати докладніші відомості про конкретні символи, як-от символ авторського права або символи з діакритичними знаками, див. Посібник програми Blahtex, 2.22.

Нижче наведено підтримувані команди LaTeX (розширення до Blahtex) та елементи й атрибути MathML.

Команди LaTeX, які підтримує програма iWork

Команда або символ
\phantom{}
\color
\cancel
\underrightarrow, \underleftarrow, \underleftrightarrow
\lneq, \gneq, \lvertneq, \gvertneq
\thinspace, \medspace, \thickspace, \negthinspace, \negmedspace, \negthickspace
"\:", "\,", "\;", "\!", "\ "
\lmoustache, \rmoustache
\lgroup, \rgroup
\brace, \brack
\xleftarrow, \xrightarrow
\dddot, \ddddot
\copyright
\pounds
\diagup, \diagdown
\dag,\ddag, \dagger, \ddagger
\owns, \ni
{split}

Команди LaTeX, які не підтримує програма iWork

Команда або символ Нотатки
\mathring{}  
\ae, \AE  
\smallint  
\idotsint  
\euro Символ Unicode; працює лише в текстовому режимі
\varGamma  
\cal Використовуйте \mathcal{}
\mathml{}  
\center  
[lrc] в \aligned  
\fillin  
\strut  
\vphantom  
\hphantom  
\smash  
\hspace Використовуйте "\:", "\,", "\;" або \phantom{}
\mspace  
\centernot  
\buildrelover Використовуйте \overset, \underset
\tabular-related environments Обмежена підтримка для \matrix та \aligned
\sideset  
\pmb, \boldmath, \unboldmath Використовуйте \boldsymbol

Команди LaTeX, які підтримує програма iBooks Author

Команда або символ
\phantom{}
\color
\cancel
\underrightarrow, \underleftarrow, \underleftrightarrow
\lneq, \gneq, \lvertneq, \gvertneq
\thinspace, \medspace, \thickspace, \negthinspace, \negmedspace, \negthickspace
"\:", "\,", "\;", "\!", "\ "
\lmoustache, \rmoustache
\lgroup, \rgroup
\brace, \brack
\xleftarrow, \xrightarrow
\dddot, \ddddot

Команди LaTeX, які не підтримує програма iBooks Author

Команда або символ Нотатки
\mathring{}  
\copyright Символ Unicode; працює лише в текстовому режимі
\pounds Символ Unicode; працює лише в текстовому режимі
\ae, \AE  
\smallint  
\diagup, \diagdown  
\idotsint  
\euro Символ Unicode; працює лише в текстовому режимі
\varGamma  
\cal Використовуйте \mathcal{}
\mathml{}  
\center  
[lrc] в \aligned  
\fillin  
\strut  
\vphantom  
\hphantom  
\smash  
\dag, \ddag \dagger, \ddagger supported
{split}  
\hspace Використовуйте "\:", "\,", "\;" або \phantom{}
\mspace  
\centernot  
\buildrelover Використовуйте \overset, \underset
\owns Використовуйте \ni
\tabular-related environments Обмежена підтримка для \matrix та \aligned
\sideset  
\pmb, \boldmath, \unboldmath Використовуйте \boldsymbol


Пакети LaTeX

Наведені нижче пакети LaTeX не підтримуються.

Пакет Нотатки
cancel Використовуйте \cancel
ams Використовуйте \underrightarrow, \underleftarrow, \underleftrightarrow
centernot  


Елементи MathML

Скористайтеся наведеними нижче таблицями, щоб дізнатися, які елементи MathML підтримують програми iWork та iBooks Author.

Підтримувані елементи MathML

Елемент Нотатки
mo  
mi  
mn  
mrow  
menclose Не всі форми вставлення підтримуються
mtable Не всі атрибути підтримуються
mtr  
mtd  
mfrac  
msup  
msub  
msubsup  
munder  
mover  
munderover  
mstack  
msrow  
msgroup  
mscarries  
mscarry  
msline  
mlongdiv  
mpadded  
mspace  
maction iWork та iBooks Author підтримують перший дочірній вузол MathML й ігнорують інші
mphantom  
mfenced  
mroot  
msqrt  
none  
mstyle  
mtext  
ms  
maligngroup  
malignmark  

Частково підтримувані елементи MathML

Елемент Нотатки
mlabeledtr Обробляється як <mtr>; перший дочірній вузол ігнорується
semantics Обробляється як рядок
annotation Ефективно ігнорується

Непідтримувані елементи MathML

Елемент Нотатки
mmultiscripts  
mprescripts  
mglyph  
merror  
{ContExp} Елементи вмісту MathML не підтримуються.
Перегляньте, які елементи охоплює {ContExp}.


Атрибути MathML

Скористайтеся наведеними нижче таблицями, щоб дізнатися, які атрибути MathML підтримують програми iWork та iBooks Author.

Підтримувані атрибути MathML

Наведені нижче атрибути MathML підтримуються програмами iWork та iBooks Author.

Елемент Атрибут Стандартне значення, що успадковується від <mstyle> Значення 
(Синтаксис значень, якщо вкладений набір характеристик)
* mathcolor так  
mstyle scriptlevel ні  
mstyle display ні  
mstyle scriptminsize ні  
mstyle scriptsizemultiplier ні  
mstyle <атрибути, указані зі стандартним значенням, що успадковується> н/з  
mo lspace так  
mo rspace так  
mo largeop так  
mo minsize так  
mo maxsize так  
mo accent так  
mo movablelimits так  
mo symmetric так  
mo stretchy так  
mo form так  
mspace width так  
mspace height так  
mspace depth так  
ms lqoute так  
ms rqoute так  
mfrac linethickness так  
mfrac numalign так  
mfrac denomalign так  
mover accent так  
mover align так  
munderover accent так  
munderover underaccent так  
munder accentunder так  
munder align так  
mtable rowalign так  
mtable columnalign так  
mtable columnspacing так  
mtable displaystyle так  
mtr rowalign так  
mtr columnalign так  
mtd rowalign так  
mtd columnalign так  
mstack align так top | bottom | center | baseline | axis
msrow position так  
msgroup position так  
msgroup shift так  
mscarries position так  
mscarries crossout так updiagonalstrike | downdiagonalstrike | horizontalstrike | verticalstrike
mscarry crossout так updiagonalstrike | downdiagonalstrike | horizontalstrike | verticalstrike
msline length так  
msline position так  
mpadded height ні  
mpadded depth ні  
mpadded width ні  
mpadded lspace ні  
mpadded voffset ні  
mfenced open так  
mfenced close так  
mfenced separators так  
maligngroup groupalign так  
malignmark edge так  

Частково підтримувані атрибути MathML

Наведені нижче атрибути MathML частково підтримуються програмами iWork та iBooks Author.

Елемент Атрибут Стандартне значення, що успадковується від <mstyle> Значення
(Синтаксис значень, якщо вкладений набір характеристик)
Нотатки
mo, mn, mi mathvariant так Не підтримуються initial, stretched, looped, tailed  
mtable align ні top | bottom | center | baseline | axis rownumber не підтримується
menclose notation так updiagonalstrike | downdiagonalstrike | horizontalstrike | verticalstrike Докладніше
mlongdiv longdivstyle ні lefttop  

Непідтримувані атрибути MathML

Елемент Атрибут Нотатки
* mathbackground  
mstyle infixlinebreakstyle  
mstyle veryverythinmathspace, verythinmathspace, thinmathspace, mediummathspace, thickmathspace, verythickmathspace, veryverythickmathspace Амортизовано в MathML 3.
mi, mn, mo, ms, mstyle, mtext mathsize   
mi, mn, mo, ms, mstyle, mtext dir  
mi, mn, mo, ms, mstyle, mtext fontfamily,  fontweight, fontstyle, fontsize, color, background Амортизовано в MathML 3.
mo linebreak   
mo lineleading  
mo linebreakstyle  
mo linebreakmultchar  
mo identalign  
mo identshift  
mo identtarget  
mo identalignfirst  
mo identshiftfirst  
mo identalignlast  
mo identshiftlast  
mo fence Не впливає на візуальний макет
mo separator Не впливає на візуальний макет
mspace linebreak  
mfrac bevelled  
mtable groupalign  
mtable alignmentscope  
mtable columnwidth  
mtable width  
mtable rowspacing  
mtable rowlines  
mtable columnlines  
mtable frame  
mtable framespacing  
mtable equalrows  
mtable equalcolumns  
mtable side  
mtable minlabelspacing  
mtr groupalign  
mtd rowspan  
mtd columnspan  
mtd groupalign  
mstack stackalign  
mstack charalign  
mstack charspacing  
mlongdiv position  
mlongdiv shift  
mscarries location  
mscarries scriptsizemultiplier  
mscarry location  
msline leftoverhang  
msline rightoverhang  
msline mslinethickness  
msub subscriptshift  
msup superscriptshift  
msubsup superscriptshift  
msubsup subscriptshift  
mrow ltr  
maction selection  
maction actiontype  


Зразки рівнянь

   

Базова математика

LaTeX Відображається як
0.15 \cdot \frac{1}{8}
-22 \div 11

2x + 3y \ge -21

3(b-5) < -6(b+5)

\left \{ 6 {\textstyle \frac{4}{5}}, \, \sqrt{49}, 
\, 6.\overline{3}, \, 7\sqrt{5} \right \}

Вирівнювання

LaTeX Відображається як
\begin{aligned}
9 && < && 15 && < && 16 \\
\sqrt{9} && < && \sqrt{15} && < && \sqrt16 \\ 
3 && < && \sqrt{15} && < && 4
\end{aligned}
\begin{aligned}
\text{first number} & & \text{second number} \\ 
10 \mbox{\phantom{=digit}} & \cdot & 9 \mbox{\phantom{=digit}}
\end{aligned}


Щоб вирівняти елементи рівняння, можна скористатися командою \mbox{\phantom{space}}. Вміст усередині дужок (space) відповідатиме кількості пробілів. У прикладі вище додавання додаткових символів до =digit створює більше пробілів між 10 • 9. 


\begin{aligned}
N &= 0.555\ldots \\ 
{\color{red}10}N &= {\color{red} 10}(0.555\ldots) \\
10N &= 5.555\ldots
\end{aligned}

Колір

LaTeX Відображається як
\begin{aligned}
N &= 0.555\ldots \\ 
{\color{red}10}N &= {\color{red} 10}(0.555\ldots) \\
10N &= 5.555\ldots
\end{aligned}
\sum_{\color{0A7C10}n=0}^{\color{red}\infty}
a_n x^n

Інтеграли

LaTeX Відображається як
\textstyle \int_{-N}^{N} e^x\, dx
\int_{-N}^{N} e^x\, dx

\textstyle розрізняє вставлені та відображувані рівняння.

Матриці

LaTeX Відображається як
\begin{matrix}
a & b \\
c & d \\
\end{matrix}
\begin{matrix}
c(1)^{n-1} & \dots & c(1)^2 & c(1) & 1 \\
c(2)^{n-1} & \dots & c(2)^2 & c(2) & 1 \\
\vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\
c(n)^{n-1} & \dots & 1 & 0 & 0
\end{matrix}

|x| = \begin{cases} \phantom{-} x& \text{if } x 
\geq 0 \\ -x & \text{if } x<0 \end{cases}
R_\theta = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin 
\theta \\ \sin \theta & \phantom{-} \cos \theta 
\end{bmatrix}

Поширені елементи рівняння

LaTeX Відображається як
\(\Delta S^\circ=\sum S^{\circ }\text{products} - \sum
S^{\circ }\text{reactants}\)
HF(aq) +H_{2}O(l) \rightleftharpoons
H_{3}O^{+} (aq) +F_{-}(aq)
\nabla \times \overrightarrow{\mathbf{B}} -
\frac{1}{C} \frac{\delta
\overrightarrow{\mathbf{E}}}{\delta t} = 4\pi
\rho
x = \frac{- b\pm\sqrt{b^2-4a c}}{2a}

Повна форма розрахунку

Атрибути Відображається як
<?xml version="1.0"?>
<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
     <mstack>
         <mscarries location='nw'>
             <none/>
             <mscarry crossout='updiagonalstrike' location='n'>
             <mn>2</mn>
         </mscarry>
             <mn>1</mn>
             <none/>
         </mscarries>
         <mn>2,327</mn>
         <msrow> <mo>-</mo> <mn> 1,156</mn> </msrow>
         <msline/>
         <mn>1,171</mn>
     </mstack>
</math> 

 

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
<mlongdiv>
  <mn> 12 </mn>
  <mn> 16.5 </mn>
  <mn> 198 </mn>
  <msgroup position='1' shift='-1'>
    <msgroup>
      <mn> 12</mn>
      <msline length='2'/>
    </msgroup>
    <msgroup>
      <mn> 78</mn>
      <mn> 72</mn>
      <msline length='2'/>
      <mn> 6.0</mn>
      <mn> 6.0</mn>
    </msgroup>
    <msgroup position='-1'>
<!-- extra shift to move to the right of the "." -->
      <msline length='3'/>
      <mn> 0</mn>
    </msgroup>
  </msgroup>
</mlongdiv>
</math>      

 

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
   <mstack charspacing="loose">
        <mscarries position="1">
             <mn>1</mn>
        </mscarries>
        <mscarries position="1">
             <mn>1</mn>
             <mn>2</mn>
      </mscarries>
       <mn>435</mn>
       <msrow>
             <mo>×</mo>
             <none/>
             <mn>25</mn>
             </msrow>
             <msline/>
       <mscarries position="2">
             <mn>1</mn>
       </mscarries>
             <mn>2175</mn>
       <msrow position="1">
             <mn>870</mn>
       </msrow>
       <msline/>
            <mn>10875</mn>
       </mstack>
</math>

 

Програми iWork та iBooks Author не підтримують LaTeX для ділення на багаточлени та залишкові члени. Для роботи з багаточленами та залишковими членами потрібно використовувати MathML. 

Інформація про продукти, вироблені не компанією Apple, або про незалежні веб-сайти, які не контролюються та не тестуються компанією Apple, не носить рекомендаційного характеру та не рекламується компанією. Компанія Apple не несе жодної відповідальності за вибір, функціональність і використання веб-сайтів або продукції сторонніх виробників. Компанія Apple також не несе відповідальність за точність або достовірність даних, розміщених на веб-сайтах сторонніх виробників. Зверніться до відповідного постачальника за додатковою інформацією.

Дата опублікування: