Shazam iOS Uygulaması Sürüm 12.11.0'ın güvenlik içeriği hakkında

Bu belgede Shazam iOS Uygulaması Sürüm 12.11.0'ın güvenlik içeriği açıklanmaktadır.

Apple güvenlik güncellemeleri hakkında

Apple, müşterilerini korumak amacıyla, tam bir inceleme gerçekleştirilene ve yamalar veya sürümler kullanıma sunulana kadar güvenlik sorunlarını açıklamaz, tartışmaz veya onaylamaz. Son sürümler Apple güvenlik güncellemeleri sayfasında listelenmektedir.

Apple güvenlik belgelerinde güvenlik açıkları mümkün olduğunca CVE Kimliği ile belirtilir.

Güvenlik hakkında daha fazla bilgi için Apple Ürün Güvenliği sayfasına bakın.

Shazam iOS Uygulaması Sürüm 12.11.0

Yayınlanma tarihi: 26 Mart 2019

Shazam

İlgili sürümler: iOS 10 ve sonraki sürümleri

Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir URL'nin işlenmesi açık yeniden yönlendirmeye neden olabilir

Açıklama: URL düzenlerinin ayrıştırılmasında bir sorun vardı. URL doğrulama işlemi iyileştirilerek bu sorun giderildi.

CVE-2019-8791: Ashley King

Shazam

İlgili sürümler: iOS 10 ve sonraki sürümleri

Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir URL'nin işlenmesi rastgele JavaScript kodu yürütülmesine neden olabilir

Açıklama: Doğrulama işlemi iyileştirilerek bir ekleme (injection) sorunu giderildi.

CVE-2019-8792: Ashley King

Apple tarafından üretilmeyen ürünler veya Apple tarafından denetlenmeyen veya test edilmeyen bağımsız web siteleri hakkındaki bilgiler öneri veya onay alınmadan sağlanır. Apple üçüncü taraf web sitelerinin veya ürünlerinin seçimi, performansı veya kullanımıyla ilgili hiçbir sorumluluk almaz. Apple üçüncü taraf web sitesi doğruluğu veya güvenilirliği ile ilgili hiçbir fikir belirtmez. Riskler Internet kullanımının doğal bir parçasıdır. Ek bilgiler için satıcı ile irtibat kurun. Diğer ürün ve şirket adları ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.

Yayın Tarihi: