iOS 10.3.2'nin güvenlik içeriği hakkında

Bu belgede, iOS 10.3.2'nin güvenlik içeriği açıklanmaktadır.

Apple güvenlik güncellemeleri hakkında

Apple, müşterilerini korumak amacıyla, tam bir inceleme gerçekleştirilene ve yamalar veya sürümler kullanıma sunulana kadar güvenlik sorunlarını açıklamaz, tartışmaz veya onaylamaz. Son sürümler Apple güvenlik güncellemeleri sayfasında listelenmektedir.

Güvenlik hakkında daha fazla bilgi için Apple Ürün Güvenliği sayfasına bakın. Apple ile iletişimlerinizi Apple Ürün Güvenliği PGP Anahtarı'nı kullanarak şifreleyebilirsiniz.

Apple güvenlik belgelerinde güvenlik açıkları mümkün olduğunca CVE Kimliği ile belirtilir.

iOS 10.3.2

Yayınlanma tarihi: 15 Mayıs 2017

AVEVideoEncoder

İlgili ürünler: iPhone 5 ve sonraki modelleri, iPad 4. nesil ve sonraki modelleri, iPod touch 6. nesil

Etki: Bir uygulama, çekirdek ayrıcalıkları elde edebilir

Açıklama: Birden çok bellek bozulması sorunu, belleğin işlenmesi iyileştirilerek giderildi.

CVE-2017-6989: Zimperium zLabs Team'den Adam Donenfeld (@doadam)

CVE-2017-6994: Zimperium zLabs Team'den Adam Donenfeld (@doadam)

CVE-2017-6995: Zimperium zLabs Team'den Adam Donenfeld (@doadam)

CVE-2017-6996: Zimperium zLabs Team'den Adam Donenfeld (@doadam)

CVE-2017-6997: Zimperium zLabs Team'den Adam Donenfeld (@doadam)

CVE-2017-6998: Zimperium zLabs Team'den Adam Donenfeld (@doadam)

CVE-2017-6999: Zimperium zLabs Team'den Adam Donenfeld (@doadam)

Giriş güncellenme tarihi: 17 Mayıs 2017

CoreAudio

İlgili ürünler: iPhone 5 ve sonraki modelleri, iPad 4. nesil ve sonraki modelleri, iPod touch 6. nesil

Etki: Bir uygulama, sınırlandırılmış belleği okuyabilir

Açıklama: Doğrulama sorunu, giriş temizleme işlemi iyileştirilerek giderildi.

CVE-2017-2502: Qihoo360 Qex Team'den Yangkang (@dnpushme)

CoreFoundation

İlgili ürünler: iPhone 5 ve sonraki modelleri, iPad 4. nesil ve sonraki modelleri, iPod touch 6. nesil

Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş verilerin ayrıştırılması rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

Açıklama: Bellek bozulması sorunu, belleğin işlenmesi iyileştirilerek giderildi.

CVE-2017-2522: Google Project Zero'dan Ian Beer

Giriş eklenme tarihi: 19 Mayıs 2017

CoreText

İlgili ürünler: iPhone 5 ve sonraki modelleri, iPad 4. nesil ve sonraki modelleri, iPod touch 6. nesil

Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir dosyanın işlenmesi uygulamanın sonlandırılmasına neden olabilir

Açıklama: Servis reddi sorunu, doğrulama işlemi iyileştirilerek giderildi.

CVE-2017-7003: SPYSCAPE'den Jake Davis (@DoubleJake), Salesforce'dan João Henrique Neves ve Stephen Goldberg

Giriş eklenme tarihi: 7 Haziran 2017

Foundation

İlgili ürünler: iPhone 5 ve sonraki modelleri, iPad 4. nesil ve sonraki modelleri, iPod touch 6. nesil

Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş verilerin ayrıştırılması rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

Açıklama: Bellek bozulması sorunu, belleğin işlenmesi iyileştirilerek giderildi.

CVE-2017-2523: Google Project Zero'dan Ian Beer

Giriş eklenme tarihi: 19 Mayıs 2017

iBooks

İlgili ürünler: iPhone 5 ve sonraki modelleri, iPad 4. nesil ve sonraki modelleri, iPod touch 6. nesil

Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir kitap, kullanıcı izni olmadan rastgele web sitesi açabilir

Açıklama: URL işleme sorunu, durum yönetimi iyileştirilerek giderildi.

CVE-2017-2497: Jun Kokatsu (@shhnjk)

iBooks

İlgili ürünler: iPhone 5 ve sonraki modelleri, iPad 4. nesil ve sonraki modelleri, iPod touch 6. nesil

Etki: Bir uygulama, kök ayrıcalıklarıyla rastgele kod yürütebilir

Açıklama: Sembolik bağlantıların yol doğrulama mantığında bir sorun vardı. Bu sorun, yol temizleme işlemi iyileştirilerek giderildi.

CVE-2017-6981: YSRC'den (sec.ly.com) evi1m0

IOSurface

İlgili ürünler: iPhone 5 ve sonraki modelleri, iPad 4. nesil ve sonraki modelleri, iPod touch 6. nesil

Etki: Bir uygulama, çekirdek ayrıcalıkları elde edebilir

Açıklama: Yarış durumu sorunu, kilitleme iyileştirilerek giderildi.

CVE-2017-6979: Zimperium zLabs Team'den Adam Donenfeld (@doadam)

Giriş güncellenme tarihi: 17 Mayıs 2017

JavaScriptCore

İlgili ürünler: iPhone 5 ve sonraki modelleri, iPad 4. nesil ve sonraki modelleri, iPod touch 6. nesil

Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş web içeriğinin işlenmesi, uygulamanın beklenmedik şekilde sonlandırılmasına veya rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

Açıklama: Belleğin işlenmesi iyileştirilerek birden çok bellek bozulması sorunu giderildi.

CVE-2017-7005: Google Project Zero'dan lokihardt

Giriş eklenme tarihi: 9 Haziran 2017

Çekirdek

İlgili ürünler: iPhone 5 ve sonraki modelleri, iPad 4. nesil ve sonraki modelleri, iPod touch 6. nesil

Etki: Bir uygulama, çekirdek ayrıcalıklarıyla rastgele kod yürütebilir

Açıklama: Kilitleme iyileştirilerek bir yarış durumu giderildi.

CVE-2017-2501: Google Project Zero'dan Ian Beer

Çekirdek

İlgili ürünler: iPhone 5 ve sonraki modelleri, iPad 4. nesil ve sonraki modelleri, iPod touch 6. nesil

Etki: Bir uygulama, sınırlandırılmış belleği okuyabilir

Açıklama: Doğrulama sorunu, giriş temizleme işlemi iyileştirilerek giderildi.

CVE-2017-2507: Google Project Zero'dan Ian Beer

CVE-2017-6987: Synack'ten Patrick Wardle

Bildirimler

İlgili ürünler: iPhone 5 ve sonraki modelleri, iPad 4. nesil ve sonraki modelleri, iPod touch 6. nesil

Etki: Bir uygulama, servis reddine neden olabilir

Açıklama: Servis reddi sorunu, belleğin işlenmesi iyileştirilerek giderildi.

CVE-2017-6982: CoffeeBreakers'dan Vincent Desmurs (vincedes3), Sem Voigtlander (OxFEEDFACE) ve Joseph Shenton

Safari

İlgili ürünler: iPhone 5 ve sonraki modelleri, iPad 4. nesil ve sonraki modelleri, iPod touch 6. nesil

Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir web sayfasının ziyaret edilmesi uygulama servis reddine neden olabilir

Açıklama: Safari'nin tarihçe menüsündeki bir sorun, belleğin işlenmesi iyileştirilerek giderildi.

CVE-2017-2495: Gehirn Inc.'ten Tubasa Iinuma (@llamakko_cafe)

Güvenlik

İlgili ürünler: iPhone 5 ve sonraki modelleri, iPad 4. nesil ve sonraki modelleri, iPod touch 6. nesil

Etki: Sertifika güven politikasında güncelleme

Açıklama: Güvenilir olmayan sertifikaların işlenmesinde bir sertifika doğrulama sorunu vardı. Bu sorun, kullanıcı tarafından gerçekleştirilen güven kabul işlemi iyileştirilerek giderildi.

CVE-2017-2498: Andrew Jerman

Güvenlik

İlgili ürünler: iPhone 5 ve sonraki modelleri, iPad 4. nesil ve sonraki modelleri, iPod touch 6. nesil

Etki: Yerel bir uygulama, yetkisiz bir şekilde ayrıcalıklı XPC iletileri gönderebilir

Açıklama: Yarış durumu sorunu, tutarlılık denetimleri iyileştirilerek giderildi.

CVE-2017-7004: Google Project Zero'dan Ian Beer

Giriş eklenme tarihi: 8 Haziran 2017

SQLite

İlgili ürünler: iPhone 5 ve sonraki modelleri, iPad 4. nesil ve sonraki modelleri, iPod touch 6. nesil

Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir SQL sorgusu, rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

Açıklama: Bellek yönetimi iyileştirilerek boşaltılan belleğin kullanılmasıyla ilgili bir sorun giderildi.

CVE-2017-2513: OSS-Fuzz

SQLite

İlgili ürünler: iPhone 5 ve sonraki modelleri, iPad 4. nesil ve sonraki modelleri, iPod touch 6. nesil

Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir SQL sorgusu, rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

Açıklama: Belleğin işlenmesi iyileştirilerek bir arabellek taşması sorunu giderildi.

CVE-2017-2518: OSS-Fuzz

CVE-2017-2520: OSS-Fuzz

SQLite

İlgili ürünler: iPhone 5 ve sonraki modelleri, iPad 4. nesil ve sonraki modelleri, iPod touch 6. nesil

Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir SQL sorgusu, rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

Açıklama: Bellek bozulması sorunu, belleğin işlenmesi iyileştirilerek giderildi.

CVE-2017-2519: OSS-Fuzz

SQLite

İlgili ürünler: iPhone 5 ve sonraki modelleri, iPad 4. nesil ve sonraki modelleri, iPod touch 6. nesil

Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş web içeriğinin işlenmesi rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

Açıklama: Birden çok bellek bozulması sorunu, giriş doğrulama işlemi iyileştirilerek giderildi.

CVE-2017-6983: Trend Micro'nun Zero Day Initiative programında çalışan Chaitin Security Research Lab (@ChaitinTech)

CVE-2017-6991: Trend Micro'nun Zero Day Initiative programında çalışan Chaitin Security Research Lab (@ChaitinTech)

CVE-2017-7000: Trend Micro'nun Zero Day Initiative programında çalışan Chaitin Security Research Lab (@ChaitinTech)

CVE-2017-7001: Trend Micro'nun Zero Day Initiative programında çalışan Chaitin Security Research Lab (@ChaitinTech)

CVE-2017-7002: Trend Micro'nun Zero Day Initiative programında çalışan Chaitin Security Research Lab (@ChaitinTech)

Giriş güncellenme tarihi: 24 Mayıs 2017

TextInput

İlgili ürünler: iPhone 5 ve sonraki modelleri, iPad 4. nesil ve sonraki modelleri, iPod touch 6. nesil

Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş verilerin ayrıştırılması rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

Açıklama: Bellek bozulması sorunu, belleğin işlenmesi iyileştirilerek giderildi.

CVE-2017-2524: Google Project Zero'dan Ian Beer

WebKit

İlgili ürünler: iPhone 5 ve sonraki modelleri, iPad 4. nesil ve sonraki modelleri, iPod touch 6. nesil

Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş web içeriğinin işlenmesi rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

Açıklama: Birden çok bellek bozulması sorunu, belleğin işlenmesi iyileştirilerek giderildi.

CVE-2017-2496: Apple

CVE-2017-2505: Google Project Zero'dan lokihardt

CVE-2017-2506: Trend Micro'nun Zero Day Initiative programında çalışan, Baidu Security Lab'den Zheng Huang

CVE-2017-2514: Google Project Zero'dan lokihardt

CVE-2017-2515: Google Project Zero'dan lokihardt

CVE-2017-2521: Google Project Zero'dan lokihardt

CVE-2017-2525: Tencent's Xuanwu Lab'den (tencent.com), Trend Micro'nun Zero Day Initiative programında çalışan Kai Kang (4B5F5F4B)

CVE-2017-2526: Tencent's Xuanwu Lab'den (tencent.com), Trend Micro'nun Zero Day Initiative programında çalışan Kai Kang (4B5F5F4B)

CVE-2017-2530: Trend Micro'nun Zero Day Initiative programında çalışan, Baidu Security Lab'den Wei Yuan ve Zheng Huang

CVE-2017-2531: Google Project Zero'dan lokihardt

CVE-2017-2538: Trend Micro'nun Zero Day Initiative programında çalışan Richard Zhu (fluorescence)

CVE-2017-2539: Trend Micro'nun Zero Day Initiative programında çalışan Richard Zhu (fluorescence)

CVE-2017-2544: Trend Micro'nun Zero Day Initiative programında çalışan 360 Security (@mj0011sec)

CVE-2017-2547: Google Project Zero'dan lokihardt, Trend Micro'nun Zero Day Initiative programında çalışan Team Sniper (Keen Lab ve PC Mgr)

CVE-2017-6980: Google Project Zero'dan lokihardt

CVE-2017-6984: Google Project Zero'dan lokihardt

Giriş güncellenme tarihi: 20 Haziran 2017

WebKit

İlgili ürünler: iPhone 5 ve sonraki modelleri, iPad 4. nesil ve sonraki modelleri, iPod touch 6. nesil

Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş web içeriğinin işlenmesi siteler arası evrensel betik kullanımına neden olabilir

Açıklama: WebKit Editor komutlarının işlenmesinde bir mantık sorunu vardı. Durum yönetimi iyileştirilerek bu sorun giderildi.

CVE-2017-2504: Google Project Zero'dan lokihardt

WebKit

İlgili ürünler: iPhone 5 ve sonraki modelleri, iPad 4. nesil ve sonraki modelleri, iPod touch 6. nesil

Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş web içeriğinin işlenmesi siteler arası evrensel betik kullanımına neden olabilir

Açıklama: WebKit kapsayıcı düğümlerinin işlenmesinde bir mantık sorunu vardı. Durum yönetimi iyileştirilerek bu sorun giderildi.

CVE-2017-2508: Google Project Zero'dan lokihardt

WebKit

İlgili ürünler: iPhone 5 ve sonraki modelleri, iPad 4. nesil ve sonraki modelleri, iPod touch 6. nesil

Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş web içeriğinin işlenmesi siteler arası evrensel betik kullanımına neden olabilir

Açıklama: Pageshow etkinliklerinin işlenmesinde bir mantık sorunu vardı. Durum yönetimi iyileştirilerek bu sorun giderildi.

CVE-2017-2510: Google Project Zero'dan lokihardt

WebKit

İlgili ürünler: iPhone 5 ve sonraki modelleri, iPad 4. nesil ve sonraki modelleri, iPod touch 6. nesil

Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş web içeriğinin işlenmesi siteler arası evrensel betik kullanımına neden olabilir

Açıklama: Önbelleğe alınan WebKit çerçevelerinin işlenmesinde bir mantık sorunu vardı. Durum yönetimi iyileştirilerek bu sorun giderildi.

CVE-2017-2528: Google Project Zero'dan lokihardt

WebKit

İlgili ürünler: iPhone 5 ve sonraki modelleri, iPad 4. nesil ve sonraki modelleri, iPod touch 6. nesil

Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş web içeriğinin işlenmesi rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

Açıklama: Birden çok bellek bozulması sorunu, belleğin işlenmesi iyileştirilerek giderildi.

CVE-2017-2536: Trend Micro'nun Zero Day Initiative programında çalışan Samuel Groß ve Niklas Baumstark

WebKit

İlgili ürünler: iPhone 5 ve sonraki modelleri, iPad 4. nesil ve sonraki modelleri, iPod touch 6. nesil

Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş web içeriğinin işlenmesi siteler arası evrensel betik kullanımına neden olabilir

Açıklama: Çerçeve yüklemesinde bir mantık sorunu vardı. Durum yönetimi iyileştirilerek bu sorun giderildi.

CVE-2017-2549: Google Project Zero'dan lokihardt

WebKit Web Denetleyicisi

İlgili ürünler: iPhone 5 ve sonraki modelleri, iPad 4. nesil ve sonraki modelleri, iPod touch 6. nesil

Etki: Bir uygulama, imzasız kod yürütebilir

Açıklama: Bellek bozulması sorunu, belleğin işlenmesi iyileştirilerek giderildi.

CVE-2017-2499: George Dan (@theninjaprawn)

Ek teşekkür listesi

Çekirdek

HCL Technologies bünyesindeki Aleph Research'ten Orr A.'ya desteği için teşekkür ederiz.

Safari

Flyin9_L'ye (ZhenHui Lee) (@ACITSEC) desteği için teşekkür ederiz.

Apple tarafından üretilmeyen ürünler veya Apple tarafından denetlenmeyen veya test edilmeyen bağımsız web siteleri hakkındaki bilgiler bir öneri veya onay niteliği taşımadan sunulmuştur. Üçüncü taraf web sitelerinin veya ürünlerinin seçilmesi, performansı veya kullanılması konusunda Apple hiçbir sorumluluk kabul etmez. Apple, üçüncü taraf web sitelerinin doğruluğu veya güvenilirliğiyle ilgili herhangi bir beyanda bulunmamaktadır. Ek bilgi için tedarikçi ile irtibat kurun.

Yayın Tarihi: