Eski iWork dosyalarını Pages, Numbers ve Keynote'un yeni sürümlerinde açma

iWork'ün eski sürümlerinde oluşturulan belgeleri açmak üzere Mac için iWork uygulamasını kullandığınızda veya belgeleri iWork '09 biçiminde dışa aktardığınızda neler olabileceğini öğrenin.

iWork '09, macOS Catalina 10.15 ve sonraki sürümleriyle uyumlu değildir. iWork uygulamalarınızı en son işletim sistemiyle kullanmaya devam edebilmek için Pages, Numbers ve Keynote'u en son sürümlerine güncelleyin.

Eski bir iWork belgesini açma

Mac için iWork uygulamalarının güncel sürümlerinde, iWork'ün tüm sürümlerinde oluşturulan belgeleri açabilirsiniz. Pages, Numbers veya Keynote'ta eski bir iWork belgesini açmak için belgeyi çift tıklayın ya da belgeyi uygulamanın içinden açın:

 1. Dosya > Aç'ı seçin. 
 2. Belgeyi seçin.
 3. Aç'ı tıklayın.

Bir Uyarılar penceresi görürseniz

Eski bir iWork belgesi açtığınızda Uyarılar penceresiyle karşılaşabilirsiniz. Bu pencerede belgenizde bulunan, uygulamanın eski sürümünde desteklenen ancak Mac için iWork uygulamasının yeni sürümlerinde bulunmayan özelliklerin listesi görüntülenir.

Bir iWork belgesini yükselttiğinizde ne gibi değişiklikler olacağını öğrenin.


Eski bir iWork belgesini kaydetme

Bir iWork belgesini ilk kez kaydederken veya düzenlerken, iWork'ün güncellenmiş belgeyi nasıl işlemesini istediğinizi belirtmeniz gerekir:

Numbers hesap tablosundaki

 • Mevcut bir belgeyi yeni biçime dönüştürmek istiyorsanız Yükselt'i tıklayın.
 • Kaydetmeyi veya düzenlemeyi iptal etmek için Vazgeç'i tıklayın. Bu durumda, özgün belgenizde değişiklik yapılmaz.
 • Belgenin bir kopyasını yeni biçime dönüştürmek ve eski iWork biçimindeki özgün belgeyi korumak için "Bir Kopyasını Düzenle" seçeneğini tıklayın.


Yükseltilmiş belgeyi eski sürümüne döndürme

Belgenizi yeni iWork dosya biçimine yükselttiyseniz ve önceki iWork uygulamalarıyla uyumlu bir sürüme geri döndürmek istiyorsanız şu seçeneklerden birini kullanın:

Önceki bir sürüme döndürme

 • Dosya > Geri Dön'ü seçin. Bu işlemin ardından, yaptığınız tüm değişiklikler kaldırılır ve belgenizin, iWork'ün önceki sürümlerinden birinde kaydedilmiş olan sürümü geri yüklenir.

iWork '09 biçiminde bir kopyasını kaydetme

 • Belgeyi düzenlediyseniz ve düzenlemeleri korumak istiyorsanız dosyayı bir iWork '09 belgesi olarak kaydedebilirsiniz. Dosya > Şuraya Aktar'ı seçin. Ardından, dosya biçimi olarak Pages '09, Numbers '09 veya Keynote '09 öğesini seçin. Belgede yapılacak olası değişikliklerle ilgili bilgi edinmek için iWork '09 sürümüne aktarılırken gerçekleşen değişikliklere göz atın.

Bir iWork belgesini yükselttiğinizde gerçekleşen değişiklikler

Tüm uygulamalar:

 • Tablo ve grafiklerdeki Döndürme çıkarılır.
 • Tablo doldurmaları silinir.
 • Pasta grafiklerindeki gruplanmış dilimler çözülür.
 • Spotlight meta verileri silinir.

Pages:

 • Değişiklik izleme özelliği tablolarda, başlıklarda, altlıklarda ve ana nesnelerde desteklenmez. Buralarda izlenen değişiklikler son hali olarak kabul edilir.
 • Diğer Pages dosyalarının bağlantıları silinir.

Numbers:

 • Tablo Kategorileri
  • Kategoriler içeren bir tablodaki satır koleksiyonları artık "gruplar" olarak adlandırılır.
  • Tabloya grup adlarını içeren yeni bir sütun eklenir. Bu sütun yalnızca kategoriler açıksa görüntülenir. Bu durum formüllerdeki veya grafiklerdeki sütun adreslerini etkilemez.
  • Her grup için hesaplamalardaki işlev adları artık ayrı etiket satırlarında görünür.

Keynote:

 • "Sunudan çıkmak için parola gerektir" ayarı kaldırılır. Yeni bir parola ayarlamak üzere Keynote > Tercihler > Slayt Sunusu'nu seçin, ardından "Slayt sunularından çıkmak için parola gereksin" öğesini belirleyin. İstendiğinde bir parola girin ve Parola Ayarla'yı tıklayın. Bu parola, bu bilgisayarda oynatılan tüm sunular için olur.
 • 6'dan fazla düzeye girintilenmiş slaytlar 6. düzeye taşınır.
 • Diğer Keynote dosyalarının bağlantıları silinir.
 • Nesne yer tutucularındaki Döndürme çıkarılır.
 • Mac için Keynote'ta bulunmayan geçişler Çözülme'ye dönüştürülür. 
 • Etrafında Dönme geçişi, Nesne Çevirme olarak yeniden adlandırılır.
 • Yakınsama yapıları Çözülme'ye dönüştürülür.
 • Ana slaytlardaki ve grafik göstergelerindeki yapılar silinir.
 • Akıllı yapılar görüntü galerilerine dönüştürülür.

iWork '09 biçimine aktardığınızda gerçekleşen değişiklikler

Tüm uygulamalar:

 • Büyük ilk harf stilleri kaldırılır. 
 • Grafiklerdeki seri değer etiketleri için otomatik sığdırma özelliği kapatılır. Etiketler üst üste gelebilir. 
 • Grafiklerdeki hata çubukları için otomatik sığdırma özelliği kapatılır. Hata çubukları üst üste gelebilir. 
 • Grafiklerde verilerin temsili bir örneği yerine veri noktalarının tamamı gösterilir.
 • Kavisli gölgeler ve dokunan gölgeler, düşen gölgelere dönüştürülür.
 • Nesneler üzerindeki yorumlar silinir.
 • Bağlantılı nesneler serbest veya satır içi nesnelere dönüştürülür.
 • iWork '09 tarafından desteklenmeyen formüller silinir. En son hesaplanan değerler dışa aktarılır.
 • Etkileşimli grafikler normal grafiklere dönüştürülür.
 • Balon grafikleri dağılım grafiklerine dönüştürülür.
 • Halka grafikler pasta grafiklerine dönüştürülür.
 • Çizimler, çizgi ve şekil gruplarına dönüştürülür.
 • Görüntü galerileri kaldırılır. Her galeriden bir görüntü dışa aktarılır.
 • Sağdan sola tablolar (Arapça ve İbranice gibi) desteklenmez.
 • iWork '09 sürümünde düşey metinler için (Çince, Japonca ve Korece gibi) tam destek sağlanmaz.
 • Yanıtlar, gruplanmış yorumlardan kaldırılır.
 • Grafiklerdeki yuvarlanmış köşeler, kare köşelere dönüştürülür. 
 • Pages, Numbers ve Keynote'ta yazılan denklemler iWork '09 sürümüne aktarıldığında görüntüye dönüştürülür.
 • Gradyan metin doldurmaları düz renklere dönüştürülür.
 • Görüntü metin doldurmaları düz renklere dönüştürülür.
 • Kesikli metin konturları kesintisiz konturlara dönüştürülür.
 • Gömülü web videoları, çevrimiçi videolara bağlanan görüntülere dönüştürülür.

Pages:

 • İçindekiler tabloları düz metne dönüştürülür. Pages '09 sürümünde otomatik olarak güncellenmezler.
 • Sağdan sola metin (Arapça ve İbranice gibi) Pages '09 sürümünde tam olarak desteklenmez.
 • Açıklamalar kaldırılır.
 • Sayfa arka planları kaldırılır.
 • Sayfa bağlantıları kaldırılır.
 • Metinle satır içi yerleştirilmiş tablolardan başlıklar kaldırılır.

Numbers:

 • Belgenin bir sütununda "VEYA" filtreleri ve sütunlar arasında "VE" filtreleri varsa tüm filtre kuralları dışa aktarılır ve "VE" filtreleri "VEYA" filtresine dönüştürülür.
 • Süre tabanlı filtreler ve koşullu vurgular silinir.
 • Sağdan sola sayfalar (Arapça ve İbranice gibi) desteklenmez.
 • Tablo Kategorileri
  • Haftanın gününe göre gruplanan kategoriler, benzersiz değerlere göre gruplanacak şekilde değişir.
  • Özetlere referansta bulunan grafiklerin yerini son hesaplanan değerler alır.
  • Birden fazla gruptan hücreler içeren bir aralığa referansta bulunan grafikler, referanslar yerine son hesaplanan değerleri kullanır.
  • Birden fazla gruptan hücreler içeren bir aralığa referansta bulunan formüllerin yerini son hesaplanan değerler alır.
  • Özetlere referansta bulunan formüller son hesaplanan değerlerle değiştirilir.
 • Satır içi nesneler hesap tablolarına taşınır.
 • Hesap tablolarına olan bağlantılar kaldırılır.
 • Tablolardan ve grafiklerden başlıklar kaldırılır. 

Keynote:

 • Keynote '09 sürümünde bulunmayan geçişler, yapı girişi efektleri ve yapı çıkışı efektleri Çözülme'ye dönüştürülür. 
 • Nesne Çevirme geçişi, Etrafında Dönme olarak yeniden adlandırılır.
 • Vurgu yapıları silinir.
 • Tablo hücreleri üzerindeki yorumlar silinir.
 • Satır içi nesneler desteklenmez ve kaldırılır.
 • Bir slayttan diğerine geçiş sırasında filmler ve sesler oynatılamaz.
Yayın Tarihi: