ปุ่มปรับค่า VoiceOver

ปุ่มปรับค่า VoiceOver คือปุ่มหรือชุดของปุ่มที่คุณกดพร้อมกับปุ่มหนึ่งปุ่มหรือมากกว่าเพื่อป้อนคำสั่ง VoiceOver คุณสามารถตั้งค่าปุ่มปรับค่า VoiceOver ให้เป็นปุ่ม Caps Lock หรือกดปุ่ม Control และ Option พร้อมกันได้

คำสั่ง VoiceOver แสดงถึง ปุ่ม VO- ซึ่ง VO แสดงถึงปุ่มปรับค่า VoiceOver ที่ระบุไว้ในหมวดหมู่ทั่วไปของยูทิลิตี้ VoiceOver ตัวอย่างเช่น คำสั่ง VoiceOver VO-Shift-M หมายถึงการกดปุ่มปรับค่า VoiceOver พร้อมกับปุ่ม Shift และ M พร้อมกัน โดยขึ้นอยู่กับปุ่มปรับค่า VoiceOver ที่คุณกำลังใช้ คุณสามารถกด Caps Lock-Shift-M หรือ Control-Option-Shift-M ได้

เมื่อปุ่มปรับค่า VoiceOver ล็อคอยู่ คุณไม่จำเป็นต้องกดปุ่ม ทำให้ง่ายขึ้นในการป้อนคำสั่ง VoiceOver ตัวอย่างเช่น ในการป้อน VO-Shift-M คุณสามารถกดเพียงแค่ปุ่ม Shift และ M พร้อมกัน ถ้าต้องการล็อคปุ่มปรับค่า VoiceOver ให้กด VO-; (กดอีกครั้งเพื่อปลดล็อคปุ่มปรับค่า)

ในการทำให้สามารถใช้ปุ่ม Caps Lock เพื่อป้อนตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่เมื่อตั้งค่าปุ่มปรับค่า VoiceOver ให้เป็น Caps Lock ให้กดปุ่ม Caps Lock สองครั้งอย่างรวดเร็ว