คู่มือผู้ใช้ VoiceOver

สำหรับ macOS Mojave

บานหน้าต่างเสียงของยูทิลิตี้ VoiceOver ที่กำลังแสดงการตั้งค่าเสียงสำหรับภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาญี่ปุ่น

ทำงานตามสไตล์ที่คุณชอบ

ต้องการใช้เสียงอื่นของภาษาต่างๆ ใช่ไหม หรือเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณนำทางหน้าเว็บใช่ไหม ใช้ยูทิลิตี้ VoiceOver เพื่อปรับแต่งวิธีที่ VoiceOver ทำงานให้คุณได้

วิธีใช้ยูทิลิตี้ VoiceOver

รายการของคำสั่งนิ้ว VoiceOver และคำสั่งที่เกี่ยวข้องซึ่งแสดงในตัวกำหนดคำสั่งแทร็คแพดในยูทิลิตี้ VoiceOver

ใช้คำสั่งนิ้วที่คุ้นเคย

VoiceOver ใน macOS จะใช้คำสั่งนิ้วหลายๆ คำสั่งที่เหมือนกันกับคำสั่งนิ้วที่คุณรู้จักจาก iOS ตัวอย่างเช่น แตะแทร็คแพดเพื่อฟังรายการในเคอร์เซอร์ VoiceOver

วิธีใช้คำสั่งนิ้ว VoiceOver

หน้าเว็บ Safari ในเคอร์เซอร์ VoiceOver และโรเตอร์ VoiceOver ที่ตั้งค่าให้เป็นจุดหน้าต่าง

เลือกหาเว็บได้ง่ายดายยิ่งขึ้น

VoiceOver จะมอบวิธีการเลือกดูหน้าเว็บต่างๆ หลากหลายวิธี ตัวอย่างเช่น คุณสามารถนำทางหน้าเว็บได้โดยใช้ลิงก์ หัวเรื่อง จุดหน้าต่าง หรือจุดสังเกต

วิธีการเลือกดูหน้าเว็บ

แผงอักษรเบรลล์แสดงสิ่งที่อยู่ในเคอร์เซอร์ VoiceOver บนหน้าเว็บ แผงอักษรเบรลล์แสดงจุดอักษรเบรลล์จำลองสีเหลือง พร้อมกับข้อความที่เกี่ยวข้องด้านล่างจุดอักษรเบรลล์

เริ่มใช้อักษรเบรลล์แบบต่อแล้วใช้

เนื่องจาก VoiceOver สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์แบบปรับเปลี่ยนได้กว่า 100 เครื่อง คุณสามารถเสียบปลั๊กหรือเชื่อมข้อมูลเครื่องแสดงผลของคุณไม่ว่าจะหนึ่งเครื่องหรือมากกว่านั้น เพียงแค่นี้คุณก็สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้แล้ว

วิธีใช้ VoiceOver กับเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์

ในการเลือกดูเนื้อหาในคู่มือผู้ใช้ VoiceOver ให้คลิกสารบัญที่อยู่ด้านบนสุดของหน้า

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม ให้ไปที่เว็บไซต์บริการช่วยเหลือการช่วยการเข้าถึง Mac

เป็นประโยชน์ไหม
จำกัดอักขระ: 250
จำกัดอักขระสูงสุดไม่เกิน 250
ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็น