macOS High Sierra

การแก้ไขปัญหา Safari

หากคุณพบปัญหาในการเลือกดูเว็บ ให้ลองทำตามคำแนะนำต่อไปนี้ที่อยู่ด้านล่าง

หน้าเว็บไม่ปรากฏ

  • ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ

  • ลองทำงานในแอพอื่นที่ใช้อินเทอร์เน็ต เช่น แอพเมล

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อสายเคเบิลอยู่ และอุปกรณ์เครือข่ายของคุณ (เช่น เราท์เตอร์) เปิดอยู่

ปัญหาในการเปิดหน้าเว็บ

หากคอมพิวเตอร์ของคุณมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแต่คุณยังพบปัญหา ให้รอสองสามนาที จากนั้นพยายามดูหน้าเว็บอีกครั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่:

ถ้าคุณไม่สามารถเปิดเว็บไซต์ใน Safari ได้

ถ้าคุณไม่สามารถเปิดหน้าต่าง Safari ได้

ถ้าผู้ใช้ไม่สามารถเปิดหน้าเว็บที่เข้ารหัสได้

หน้าเว็บดูผิดเพี้ยนหรืออ่านลำบาก

หากหน้าเว็บปรากฏอย่างผิดเพี้ยนหรือไม่สมบูรณ์ หรือข้อความในหน้าเว็บเล็กเกินไป คุณอาจต้องเปลี่ยนการตั้งค่า Safariสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่:

ถ้าข้อความในหน้าเว็บมีอักขระที่แปลกหรือผิดปกติ

หากคุณสมบัติบนหน้าเว็บใช้งานไม่ได้

หาก Safari ไม่แสดงรูปภาพหน้าเว็บ

การซูมเข้าบนหน้าเว็บ

การค้นหาไม่มีประสิทธิภาพ

หากการค้นหาเว็บของคุณไม่พบสิ่งที่คุณต้องการจะหา คุณสามารถ ปรับปรุงผลการค้นหาของคุณ โดยใช้คำค้นหาที่ถูกต้อง

การป้อนอัตโนมัติ ไม่ทำงาน

คุณสมบัติการป้อนอัตโนมัติของ Safari จะจดจำข้อมูลที่คุณใช้เพื่อเติมลงในแบบฟอร์มในหน้าเว็บหากการป้อนอัตโนมัติไม่ทำงาน คุณอาจต้องเปลี่ยนตัวเลือกการป้อนอัตโนมัติในการตั้งค่า Safari

ปัญหาในการดาวน์โหลดไฟล์

  • คลิกปุ่มแสดงการดาวน์โหลด เพื่อดูสถานะของแต่ละไฟล์ที่กำลังดาวน์โหลด

  • หากการดาวน์โหลดหยุดชั่วคราว ให้คลิกปุ่มดำเนินการต่อ ที่อยู่ถัดจากไฟล์ในรายการ

  • ในการเปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาใน Finder ให้เลือกแว่นขยาย ทางด้านขวาของชื่อไฟล์นั้น ๆ ในรายการดาวน์โหลด

สำหรับวิธีแก้ไขปัญหาการดาวน์โหลดอื่น ๆ ให้หาก Safari ไม่สามารถดาวน์โหลดรายการจากเว็บได้ดู

ปัญหาเกี่ยวกับปลั๊กอิน

หากหน้าเว็บมีปัญหาที่แสดงถึงเนื้อหาของปลั๊กอิน เช่น วิดีโอ คุณจะเห็นตัวยึดบนหน้าเว็บที่มีปุ่มอธิบายปัญหาปลั๊กอินนั้นยกตัวอย่างเช่น ปลั๊กอินอาจจะเก่า หายไป หรือถูกปิดกั้นไว้

ให้ลองคลิ๊กปุ่มตัวยึดเพื่อแก้ไขปัญหา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ หากปลั๊กอินหายไป และ ถ้าระบบขอให้คุณเชื่อถือหรืออัพเดทปลั๊กอิน