macOS High Sierra

การตั้งค่าโฮมเพจของคุณ

คุณสามารถตั้งค่าให้หน้าเว็บใด ๆ เป็นโฮมเพจของคุณ และให้หน้านั้นแสดงขึ้นเมื่อคุณเปิดหน้าต่างใหม่หรือแถบใหม่ได้

เปิด Safari ให้ฉัน

  1. เลือก Safari > การตั้งค่า จากนั้นคลิก ทั่วไป

  2. ในช่องโฮมเพจ ให้ป้อนที่อยู่ของหน้าเว็บในการทำแค่เพียงใช้หน้าเว็บที่คุณกำลังดูอยู่ ให้คลิก ตั้งเป็นหน้าเว็บปัจจุบัน

  3. เลือกเวลาที่จะให้แสดงโฮมเพจของคุณ

    • การเปิดหน้าต่างใหม่ในโฮมเพจของคุณ:คลิกที่เมนูป๊อปอัพ “เปิดหน้าต่างใหม่ด้วย” จากนั้นเลือก โฮมเพจ

    • การเปิดแถบใหม่ในโฮมเพจของคุณ:คลิกที่เมนูป๊อปอัพ “เปิดแถบใหม่ด้วย” จากนั้นเลือก โฮมเพจ

ในการเปิดโฮมเพจของคุณใน Safari อย่างรวดเร็ว ให้เลือก ประวัติ > หน้าแรก