macOS High Sierra

การเยี่ยมชมหน้าเว็บอีกครั้ง

Safari จะจำหน้าเว็บที่คุณเคยเยี่ยมชมไว้ได้นานถึงหนึ่งปี เพื่อให้คุณสามารถย้อนกลับไปยังหน้าเว็บเหล่านั้นได้อย่างง่ายดาย

เปิด Safari ให้ฉัน

  • ดูหน้าที่คุณได้เข้าชมในหน้าต่างหรือแถบปัจจุบัน:คลิกปุ่มย้อนกลับ หรือปุ่มไปข้างหน้า ในแถบเครื่องมือ (หรือใช้ Touch Bar)คุณยังสามารถคลิกที่ปุ่มย้อนกลับหรือปุ่มไปข้างหน้าค้างไว้เพื่อเลือกเฉพาะบางหน้าได้ด้วยหากคุณมีแทร็คแพดหรือเมาส์ที่รองรับท่าทาง ให้ปัดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อย้ายประวัติของคุณทีละหน้าได้โปรดดู ใช้คำสั่งนิ้วแทร็คแพดและเมาส์

  • ดูหน้าที่เพิ่งปิด:เลือก ประวัติ > เพิ่งปิดไปคุณยังสามารถเลือก ประวัติ > เปิดแถบที่เพิ่งปิดไปล่าสุดขึ้นมาใหม่ หรือ ประวัติ > เปิดหน้าต่างที่ปิดครั้งสุดท้ายขึ้นมาใหม่ เพื่อเปิดแถบหรือหน้าต่างล่าสุดที่คุณเพิ่งปิด หรือ เปิดหน้าต่างทั้งหมดจากเซ็สชั่นล่าสุดอีกครั้ง

  • ดูรายการที่ยาวขึ้นของหน้าที่เพิ่งเข้าชม:เลือกหน้าเว็บในเมนูประวัติ

  • ดูหน้าเว็บทั้งหมดในประวัติการเลือกดูของคุณ:เลือก ประวัติ > แสดงประวัติทั้งหมด

  • เลือกหารูปย่อของหน้าเว็บที่คุณเข้าชมเป็นประจำ:เลือก ที่คั่นหน้า > แสดงเว็บไซต์ยอดนิยมหากคุณไม่เห็น แสดงเว็บไซต์ยอดนิยม ให้เลือก Safari > การตั้งค่า แล้วคลิก ทั่วไป จากนั้นคลิกเมนูป๊อปอัพ “เปิดหน้าต่างใหม่ด้วย” แล้วเลือก เว็บไซต์ยอดนิยม

  • เข้าชมหน้าต่างๆ ในรายการอ่านของคุณ:คลิกปุ่มแถบด้านข้าง ในแถบเครื่องมือ จากนั้นคลิกรายการอ่าน

Safari จะใช้ iCloud เก็บประวัติการเลือกดูของคุณไว้เช่นเดียวกับที่เก็บในคอมพิวเตอร์ Mac ทุกเครื่องของคุณ และอุปกรณ์ iOS ที่เปิด Safari อยู่ในการตั้งค่า iCloudอย่างไรก็ตาม Mac ของคุณสามารถเก็บประวัติการเลือกดูของคุณไว้ได้นานเป็นปี ในขณะที่อุปกรณ์ iOS บางเครื่องจะเก็บประวัติการเลือกดูไว้นานหนึ่งเดือนเท่านั้นหากต้องการเปลี่ยนความถี่ที่ Mac ของคุณเอารายการประวัติออก ให้ใช้การตั้งค่าทั่วไป