หน้าจอเมโมเพลง

เมโมเพลง

เมโมเพลงทำให้นักแต่งเพลงสามารถบันทึก จัดระเบียบ แก้ไข และแชร์ผลงานทางดนตรีของตัวเองได้

กำลังย้ายรายการอัดไปยังเสียงบันทึก ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เมโมเพลงจะไม่มีให้ใช้งานสำหรับผู้ใช้รายใหม่อีกต่อไป หลังจากช่วงเวลานั้น คุณจะยังคงสามารถใช้เมโมเพลงได้อยู่ แต่จะไม่มีการอัพเดทเพิ่มเติมอีก

เรียนรู้เพิ่มเติม (https://support.apple.com/th-th/HT211824)

เป็นประโยชน์ไหม
จำกัดอักขระ: 250
จำกัดอักขระสูงสุดไม่เกิน 250
ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็น