คู่มือผู้ใช้แผนที่

สำหรับ macOS Mojave

หน้าต่างข้อมูลสำหรับหมุดบนแผนที่ ซึ่งแสดงที่อยู่ของตำแหน่งที่ตั้งและเวลาเดินทางโดยประมาณจากตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

ค้นหาสถานที่ที่คุณต้องการไป

แผนที่สามารถแสดงตำแหน่งที่ตั้งที่แท้จริงของร้านอาหาร สวนสาธารณะ ธุรกิจ หรือจุดชมวิวที่คุณต้องการไปให้คุณดูได้

วิธีค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง

หน้าต่างแผนที่แสดงเส้นทางของปลายทาง

ให้แอพแผนที่เป็นผู้นำทางให้คุณ

ดูเส้นทางของคุณพร้อมชื่อถนน ทางเลี้ยว และจุดสังเกตทั้งหมดที่อยู่ระหว่างทาง แผนที่สามารถแสดงวิธีที่เร็วที่สุดในการไปสถานที่ที่คุณกำลังจะไป พร้อมเวลาและระยะทางโดยประมาณให้คุณได้

วิธีขอรับเส้นทาง

หน้าต่างแผนที่ที่แสดงสภาพการจราจรโดยใช้ไอคอนบนแผนที่

ค้นหาสภาพการจราจรปัจจุบันและไปถึงได้ทันเวลา

คุณสามารถแสดงสภาพการจราจรในแอพแผนที่เพื่อให้สามารถวางแผนเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดและเผื่อเวลาเดินทางให้เพียงพอได้

วิธีแสดงสภาพการจราจร

ในการเลือกดูเนื้อหาในคู่มือผู้ใช้แผนที่ ให้คลิกสารบัญที่อยู่ด้านบนสุดของหน้า