เลือกรายการ

หากต้องการเลือกรายการอย่างน้อยหนึ่งรายการ เช่น รายชื่อ, อีเมล, ไฟล์ หรือ รูปภาพ ให้ปฏิบัติตามวิธีใดๆ ต่อไปนี้:

  • เลือกรายการ:ย้ายตัวชี้ไปอยู่เหนือรายการ แล้วคลิก

  • เลือกหลายรายการ:กดปุ่ม Command ค้างไว้ แล้วคลิกที่รายการ

  • เลือกรายการหลายรายการที่อยู่ติดกัน:คลิกรายการแรกที่คุณต้องการเลือก กดปุ่ม Shift ค้างไว้ แล้วคลิกรายการสุดท้าย

    คุณยังสามารถคลิกเมาส์หรือแทร็คแพดที่บริเวณใกล้กับรายการแรกค้างไว้ จากนั้นลากให้ครอบคลุมรายการทั้งหมดได้อีกด้วย