แถบด้านข้าง

แถบด้านข้างคือพื้นที่ด้านขวาของหน้าต่าง Keynote ที่แสดงตัวตรวจสอบรูปแบบ การเคลื่อนไหว หรือเอกสาร

  • ตัวตรวจสอบรูปแบบ: คลิก ปุ่มเลือกรูปแบบ ในแถบเครื่องมือเพื่อแสดงตัวควบคุมการจัดรูปแบบสำหรับสิ่งใดก็ตามที่เลือกอยู่ในงานนำเสนอ เช่น ข้อความ รูปร่าง หรือภาพ คลิกแถบที่ด้านบนสุดของแถบด้านข้างเพื่อดูตัวควบคุมอื่นๆ

  • ตัวตรวจสอบการเคลื่อนไหว: คลิก ปุ่มเลือกเคลื่อนไหว ในแถบเครื่องมือเพื่อแสดงตัวควบคุมสำหรับทำให้วัตถุเคลื่อนไหวบนสไลด์และตั้งค่าลักษณะเปลี่ยนผ่านระหว่างสไลด์

  • ตัวตรวจสอบเอกสาร: คลิก ปุ่มเลือกเอกสาร ในแถบเครื่องมือเพื่อแสดงตัวควบคุมสำหรับการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบที่ส่งผลต่อทั้งงานนำเสนอของคุณ อย่างเช่น ชุดรูปแบบและเสียงประกอบ

ถ้าแถบด้านข้างเปิดอยู่และคุณคลิกที่ไอคอนแถบด้านที่อยู่ในแถบเครื่องมือ แถบด้านข้างจะปิด