หน้าต่างตัวจับภาพที่แสดงภาพที่จะนำเข้าจาก iPhone

นำเข้ารูปภาพและภาพยนตร์

คุณสามารถถ่ายโอนรูปภาพและภาพยนตร์ของคุณจากกล้องและอุปกรณ์เครื่องอื่น เช่น iPhone หรือ iPad ของคุณไปที่ Mac ของคุณได้

วิธีการถ่ายโอนภาพ

ในการเลือกหาเนื้อหาในคู่มือผู้ใช้ตัวจับภาพ ให้คลิกสารบัญที่อยู่ด้านบนสุดของหน้า

เป็นประโยชน์ไหม
จำกัดอักขระ: 250
จำกัดอักขระสูงสุดไม่เกิน 250
ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็น