macOS High Sierra

จำกัดการซื้อ

ป้องกันไม่ให้ลูกของคุณซื้อหนังสือใดๆ หรือจำกัดพวกเขาจากการซื้อหนังสือที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมถ้าคุณมีการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว คุณสามารถเปิดการขอเพื่อซื้อได้ เพื่อให้คุณได้รับคำขออนุมัติการซื้อใดๆ สำหรับสมาชิกในครอบครัวบางคน

เปิด iBooks ให้ฉัน

ป้องกันไม่ให้เด็กๆ ซื้อหรือดาวน์โหลดหนังสือที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

  1. เลือก iBooks > การตั้งค่า จากนั้นคลิก โดยผู้ปกครอง

  2. คลิกไอคอนล็อค เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครอง จากนั้นป้อนชื่อและรหัสผ่านผู้ดูแลระบบสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

  3. เลือกตัวเลือกเพื่อปิดใช้งานสินค้าทั้งหมดที่ซื้อและรายการดาวน์โหลดฟรี หรือจำกัดการดาวน์โหลดหนังสือที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

  4. เมื่อคุณทำเสร็จสิ้น ให้คลิกที่รูปแม่กุญแจอีกครั้ง

การเปิดขอเพื่อซื้อ

การขออนุญาตซื้อมีไว้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี ตามค่าเริ่มต้น และสามารถเปิดได้สำหรับสมาชิกครอบครัวที่อายุต่ำกว่า 18 ปี(แต่ละประเทศหรือภูมิภาคอาจกำหนดข้อจำกัดด้านอายุที่ต่างกัน)สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

  1. เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก iCloud

    เปิดการตั้งค่า iCloud ให้ฉัน

  2. คลิก จัดการครอบครัว

  3. เลือกสมาชิกในครอบครัวทางด้านซ้าย จากนั้นเปิดขอเพื่อซื้อที่อยู่ทางขวามือ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองใน Mac ให้ดู การตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครอง