macOS High Sierra

เปลี่ยนรูปลักษณ์ของหนังสือ

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะ iBooks ของคุณได้ ไม่เหมือนกับหนังสือเล่มจริงซึ่งคุณทำไม่ได้ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกดูได้ครั้งละหนึ่งหรือสองหน้า หรือดูหนังสือของคุณแบบเต็มหน้าจอได้หนังสือบางเล่มยังให้คุณเปลี่ยนแบบอักษร สีของหน้า และอื่นๆ อีกด้วย

เปิด iBooks ให้ฉัน

 • เปลี่ยนมุมมองหน้า:เปิดหนังสือ จากนั้นเลือก มุมมอง > หน้าเดี่ยว หรือ สองหน้า

  คุณยังสามารถทำให้หน้าต่างของหนังสือมีขนาดเล็กลงหรือใหญ่ขึ้นจนกว่าคุณจะเห็นเป็นหนึ่งหรือสองหน้า (เพียงแค่ลากด้านข้าง) ได้ด้วย

 • ดูหนังสือในมุมมองเต็มหน้าจอ:คลิกปุ่มเต็มหน้าจอสีเขียวตรงมุมซ้ายบนสุดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองเต็มหน้าจอ ให้ดูใช้แอพต่างๆ แบบเต็มหน้าจอหรือ Split View

 • เปลี่ยนขนาดและลักษณะของแบบอักษร:เลื่อนตัวชี้ไปอยู่ด้านบนสุดของหนังสือ จากนั้นคลิกปุ่มรูปลักษณ์ คลิกปุ่มเพื่อทำให้แบบอักษรมีขนาดเล็กลงหรือใหญ่ขึ้น และเลือกแบบอักษรใต้ แบบอักษรของหนังสือ

  ถ้าไม่มีปุ่มลักษณะให้ใช้ คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแบบอักษรของหนังสือได้

 • เปลี่ยนสีของหน้า:เลื่อนตัวชี้ไปที่ด้านบนสุดของหนังสือ คลิกปุ่มรูปลักษณ์ จากนั้นเลือก สีขาว สีซีเปีย สีเทา หรือกลางคืน

  ถ้าไม่มีตัวเลือกสีของหน้าให้ใช้ คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนสีของหน้าหนังสือได้

 • เปลี่ยนการจัดแนวย่อหน้า:เลือก iBooks > การตั้งค่า คลิก ทั่วไป จากนั้นเลือก “ขึ้นบรรทัดใหม่ตามธรรมดาปกติ” หรือ “จัดข้อความเต็มแนว”

 • เปลี่ยนการใส่ยัติภังค์:เลือก iBooks > การตั้งค่า คลิก ทั่วไป จากนั้นเลือกหรือยกเลิกการเลือก “ใส่เครื่องหมายขีดสั้นอัตโนมัติ”