สเปรดชีตที่แสดงยอดขายระดมทุนเฉลี่ยและแถบด้านข้างฟังก์ชั่น

ใช้สูตรและฟังก์ชั่นในตารางในแอพ iWork ซึ่งได้แก่ Numbers, Keynote, Pages และ iBooks Author คุณสามารถเข้าถึงฟังก์ชั่นมากกว่าสองร้อยห้าสิบฟังก์ชั่นที่คุณสามารถใช้ในสูตรของคุณในการดำเนินการคำนวณ รับข้อมูล หรือจัดการกับข้อมูลได้

เป็นประโยชน์ไหม
จำกัดอักขระ: 250
จำกัดอักขระสูงสุดไม่เกิน 250
ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็น