macOS High Sierra

ลงชื่อเข้าหรือออกจาก FaceTime

ก่อนที่คุณจะสามารถต่อการโทรหรือรับการโทร FaceTime แบบเสียงและแบบวิดีโอหรือโทรศัพท์ใน Mac ของคุณได้ คุณต้องลงชื่อเข้า FaceTime โดยใช้ Apple ID ของคุณ แล้วเปิด FaceTime

เมื่อคุณลงชื่อออกจาก FaceTime คุณจะไม่สามารถรับสาย FaceTime หรือสายโทรศัพท์ได้จนกว่าคุณจะลงชื่อเข้าอีกครั้งถ้าคุณต้องการลงชื่อเข้า FaceTime ไว้แต่หยุดรับสาย คุณสามารถปิด FaceTime ได้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของระบบในการใช้ FaceTime ให้ดู ข้อกำหนดในการใช้ FaceTime

เปิด FaceTime ให้ฉัน

การลงชื่อเข้าใช้ไปยัง FaceTime

ลงชื่อเข้า FaceTime บนอุปกรณ์แต่ละเครื่องที่คุณต้องการใช้ต่อการโทรหรือรับการโทร FaceTime หรือโทรศัพท์ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณลงชื่อเข้าโดยใช้ Apple ID เดียวกันในทุกอุปกรณ์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่บทความบริการช่วยเหลือของ Apple ใช้ความต่อเนื่องเพื่อเชื่อมต่อ Mac, iPhone, iPad, iPod touch และ Apple Watch ของคุณ

  • เปิด FaceTime ป้อน Apple ID และรหัสผ่านของคุณ จากนั้นคลิก ลงชื่อเข้าFaceTime จะเปิดโดยอัตโนมัติ

    ถ้าคุณลืม Apple ID หรือรหัสผ่านของคุณ หรือถ้าคุณต้องการสร้าง Apple ID ให้ไปที่เว็บไซต์บัญชี Apple ID

ลงชื่อออกจาก FaceTime

ลงชื่อออกจาก FaceTime เพื่อหยุดรับสายโทร FaceTime หรือสายโทรศัพท์ถ้าต้องการโทรออกหรือรับสายอีกครั้ง คุณจะต้องลงชื่อกลับเข้าสู่แอพ

  • เลือก FaceTime > การตั้งค่า จากนั้นคลิก ลงชื่อออก

เปิดหรือปิด FaceTime

ถ้าคุณต้องการลงชื่อเข้าสู่ FaceTime ไว้แต่ไม่รับสายโทร FaceTime หรือสายโทรศัพท์ คุณสามารถปิด FaceTime ได้เมื่อคุณพร้อมโทรออกหรือรับสายอีกครั้ง ก็แค่เปิด FaceTime เท่านั้น (คุณไม่จำเป็นต้องลงชื่อเข้าอีกครั้ง)

  • ปิด FaceTime:เลือก FaceTime > ปิด FaceTime

    ถ้ามีคนโทรหาคุณ คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนของการโทรนั้น และผู้โทรจะเห็นเป็นเหมือนกับว่าคุณไม่ได้รับสาย

    หมายเหตุ: ถ้าไม่ต้องการปิด FaceTime คุณสามารถเปิดใช้งาน ห้ามรบกวน ในศูนย์การแจ้งเตือนได้ ซึ่งจะป้องกันไม่ให้การแจ้งเตือนรบกวนคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ห้ามรบกวน ให้ดู รับหรือหยุดการแจ้งเตือน

  • เปิด FaceTime:เลือก FaceTime > เปิด FaceTime

หมายเหตุ: ถ้าต้องการปิดกั้นสายโทร FaceTime หรือสายโทรศัพท์ทุกสาย ให้ปิด FaceTime หรือลงชื่อออกจาก FaceTime ในอุปกรณ์แต่ละเครื่อง(คุณยังสามารถปิดกั้นผู้โทรเข้าบางคนได้อีกด้วยคนที่อยู่ในรายการที่ปิดกั้นอยู่ของคุณจะถูกปิดกั้นในอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณที่ลงชื่อเข้า FaceTime โดยใช้ Apple ID เดียวกัน)