macOS High Sierra

สร้างรายชื่อในขณะที่ใช้ FaceTime

เมื่อคุณโทร FaceTime แบบเสียงหรือแบบวิดีโอถึงผู้ที่ไม่ได้อยู่ในแอพรายชื่อ หรือผู้อื่นที่ไม่ได้อยู่ในแอพรายชื่อโทร FaceTime ถึงคุณ FaceTime อาจแนะนำคนคนนั้นและรวบรวมข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติม เพื่อให้คุณสามารถสร้างบัตรรายชื่อสำหรับคนคนนั้นได้ในแอพรายชื่อ

เปิด FaceTime ให้ฉัน

  1. คลิกวิดีโอหรือเสียง

  2. ถ้าผู้โทรถูกลงรายการไว้แค่เพียงหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมล ให้คลิกปุ่มข้อมูล (หรือใช้ Touch Bar) แล้วป้อนข้อมูลของผู้โทร จากนั้นคลิก สร้าง(ถ้าสายโทรถูกติดป้ายเป็น “อาจจะ” ให้คลิก เพิ่มไปที่รายชื่อ จากนั้นป้อนรายละเอียดผู้ติดต่อ)

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอัพเดทข้อมูลรายชื่อ โปรดดู ทำการเปลี่ยนแปลงไปยังรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ