ตัวควบคุมเครื่องเล่น DVD ที่มีแถบเลื่อนระดับเสียงในพื้นที่ด้านซ้ายบนสุดและแถบเลื่อนที่ด้านล่างสุด ลากแถบเลื่อนเพื่อไปยังพื้นที่อื่น

ดูภาพยนตร์ DVD บน Mac ของคุณ

เล่นแผ่น DVD โดยใช้ไดรฟ์ DVD ที่มีมาให้ในเครื่องหรือไดรฟ์ DVD ภายนอก เช่น SuperDrive

วิธีดูภาพยนตร์แบบแผ่น DVD

หน้าต่างเครื่องเล่น DVD ซึ่งมีภาพยนตร์ DVD ที่กำลังเล่นอยู่

แสดงตัวอย่างภาพยนตร์ของคุณเอง

คุณสามารถใช้เครื่องเล่น DVD เพื่อดูภาพยนตร์ที่คุณสร้างด้วยแอพอื่นได้ เช่น Final Cut Pro

วิธีแสดงตัวอย่างภาพยนตร์ของคุณเอง

ในการเลือกหาคู่มือผู้ใช้เครื่องเล่น DVD ให้คลิก สารบัญ ที่อยู่ด้านบนสุดของหน้า

เป็นประโยชน์ไหม
จำกัดอักขระ: 250
จำกัดอักขระสูงสุดไม่เกิน 250
ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็น