macOS High Sierra

การทำพาร์ติชั่นดิสก์กายภาพ

การทำพาร์ติชั่นดิสก์จะแบ่งอุปกรณ์ออกเป็นพาร์ติชั่นแยกกัน ซึ่งจะแสดงเป็นดิสก์โวลุ่มที่แยกออกจากกันอยู่ใต้ส่วนอุปกรณ์ในแถบด้านข้าง Finderคุณอาจต้องทำพาร์ติชั่นดิสก์หากคุณต้องการติดตั้งระบบปฏิบัติการหลายระบบ หรือหากคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบของอุปกรณ์

วิธีแบ่งพาร์ติชั่นดิสก์นั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบไฟล์ที่ใช้

หากคุณกำลังทำพาร์ติชั่นดิสก์จริงภายในของคุณเนื่องจากคุณต้องการติดตั้ง Windows ให้ใช้ผู้ช่วย Boot Camp

เปิดตัวช่วยเหลือ Boot Camp ให้ฉัน

คำเตือน: อย่าเชื่อมต่อไดรฟ์เข้ากับ Mac ที่ใช้ OS X เวอร์ชั่นเก่ากว่า v10.8.5 เพื่อป้องกันไม่ให้ Fusion Drive ของคุณสูญเสียข้อมูลสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูบทความการสนับสนุนของ Apple เรื่องเชื่อมต่อไดรฟ์ Fusion ของ OS X Mavericks เข้ากับ OS X Mountain Lion v10.8.5 ขึ้นไปเท่านั้น

เปิดยูทิลิตี้ดิสก์ให้ฉัน

เพิ่มดิสก์โวลุ่มไปที่คอนเทนเนอร์ APFS

ระบบไฟล์ Apple (APFS) จะจัดสรรพื้นที่ว่างของดิสก์ตามความต้องการ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถจัดการการจัดสรรดิสก์โวลุ่ม APFS ได้ด้วยตัวเองถ้าจำเป็น

ข้อสำคัญ: เพื่อเป็นการป้องกันล่วงหน้า ทางที่ดีที่สุดคือให้สำรองข้อมูลของคุณก่อนที่จะสร้างพาร์ติชั่นใหม่บนอุปกรณ์ของคุณ

 1. เลือกดิสก์โวลุ่ม APFS ที่มีอยุ่แล้วในแถบด้านข้าง จากนั้นคลิกปุ่มเพิ่มดิสก์โวลุ่ม

 2. ป้อนชื่อของดิสก์โวลุ่ม APFS ตัวใหม่

 3. คลิกเมนูป๊อปอัพรูปแบบ จากนั้นเลือกรูปแบบ

  • APFS: ใช้รูปแบบระบบไฟล์ Apple ซึ่งแนะนำให้ใช้กับดิสก์โวลุ่มที่ใช้ macOS High Sierra

  • APFS (เข้ารหัส):ใช้รูปแบบระบบไฟล์ Apple และเข้ารหัสพาร์ติชั่น

  • APFS (ยึดตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก):ใช้รูปแบบระบบไฟล์ Apple และเป็นแบบยึดตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กสำหรับชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ตัวอย่างเช่น โฟลเดอร์ที่ชื่อ “Homework” และ “HOMEWORK” เป็นสองโฟลเดอร์ที่แตกต่างกัน

  • APFS (ยึดตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก, เข้ารหัส):ใช้รูปแบบระบบไฟล์ Apple, เป็นแบบยึดตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กสำหรับชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ และเข้ารหัสพาร์ติชั่นตัวอย่างเช่น โฟลเดอร์ที่ชื่อ “Homework” และ “HOMEWORK” เป็นสองโฟลเดอร์ที่แตกต่างกัน

 4. ถ้าคุณต้องการจัดการการจัดสรรโวลุ่ม APFS ด้วยตัวเอง ให้คลิกตัวเลือกขนาดแล้วป้อนค่าในช่อง:

  • ขนาดที่สงวนไว้:ขนาดที่สงวนไว้แบบไม่บังคับจะช่วยให้แน่ใจว่าปริมาณของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลจะคงมีให้ใช้งานได้สำหรับดิสก์โวลุ่มตัวนี้

  • ขนาดโควตา:ขนาดโควตาแบบไม่บังคับจะกำหนดขีดจำกัดของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ดิสก์โวลุ่มสามารถจัดสรรได้

  เมื่อคุณทำเสร็จสิ้น ให้คลิก ตกลง

 5. คลิกเพิ่ม

เพิ่มดิสก์โวลุ่มไปที่อุปกรณ์ที่ฟอร์แมตเป็น Mac OS แบบขยาย, MS-DOS (FAT) หรือ ExFAT

ข้อสำคัญ: เพื่อเป็นการป้องกันล่วงหน้า ทางที่ดีที่สุดคือให้สำรองข้อมูลของคุณก่อนที่จะสร้างพาร์ติชั่นใหม่บนอุปกรณ์ของคุณ

 1. เลือกอุปกรณ์ในแถบข้าง แล้วคลิกปุ่มพาร์ติชั่น

  อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายในจะปรากฏอยู่ใต้ส่วนภายในในแถบด้านข้างอุปกรณ์ภายนอกจะปรากฏอยู่ใต้ส่วนภายนอกในแถบด้านข้าง

  เมื่อคุณเลือกดิสก์โวลุ่มที่มีข้อมูลอยู่แล้ว แผนภูมิวงกลมจะแสดงพื้นที่ที่มีเงาซึ่งเป็นตัวแทนปริมาณข้อมูลและพื้นที่ที่ไม่มีเงซึ่งเป็นตัวแทนปริมาณพื้นที่ว่างที่มีให้ใช้งานได้ของดิสก์โวลุ่มอื่นยูทิลิตี้ดิสก์ยังจะรายงานอีกด้วยว่าดิสก์โวลุ่มสามารถเอาออกหรือเปลี่ยนขนาดได้หรือไม่

  หากคุณเห็นดิสก์โวลุ่มขนาดเล็กที่มีเครื่องหมายดอกจัน แสดงว่าพาร์ทิชั่นนั้นมีขนาดเล็กเกินกว่าจะสามารถแสดงแทนในแผนภูมิด้วยมาตราส่วนที่ถูกต้องได้

 2. คลิกปุ่มเพิ่ม

 3. คลิกดิสก์โวลุ่มแต่ละโวลุ่มในแผนภูมิวงกลมทางด้านซ้ายแล้วป้อนชื่อแต่ละโวลุ่ม

  สำหรับดิสก์โวลุ่ม MS-DOS (FAT) และ ExFAT ชื่อต้องมีอักขระไม่เกินสิบเอ็ดตัว

 4. ป้อนขนาดหรือลากตัวแบ่งเพื่อเพิ่มหรือลดขนาดของดิสก์โวลุ่มแต่ละโวลุ่ม

  ดิสก์กายภาพที่มีสองพาร์ติชั่น
 5. สำหรับดิสก์โวลุ่มแต่ละโวลุ่ม ให้คลิกเมนูป๊อปอัพรูปแบบ จากนั้นเลือกรูปแบบ

  • APFS: ใช้รูปแบบระบบไฟล์ Apple ซึ่งแนะนำให้ใช้กับดิสก์โวลุ่มที่ใช้ macOS High Sierra

  • APFS (เข้ารหัส):ใช้รูปแบบระบบไฟล์ Apple และเข้ารหัสพาร์ติชั่น

  • APFS (ยึดตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก):ใช้รูปแบบระบบไฟล์ Apple และเป็นแบบยึดตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กสำหรับชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ตัวอย่างเช่น โฟลเดอร์ที่ชื่อ “Homework” และ “HOMEWORK” เป็นสองโฟลเดอร์ที่แตกต่างกัน

  • APFS (ยึดตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก, เข้ารหัส):ใช้รูปแบบระบบไฟล์ Apple, เป็นแบบยึดตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กสำหรับชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ และเข้ารหัสพาร์ติชั่นตัวอย่างเช่น โฟลเดอร์ที่ชื่อ “Homework” และ “HOMEWORK” เป็นสองโฟลเดอร์ที่แตกต่างกัน

  • Mac OS แบบขยาย (บันทึก):ใช้รูปแบบ Mac (HFS Plus แบบบันทึก) เพื่อปกป้องความสมบูรณ์ของระบบไฟล์เชิงลำดับชั้น

  • Mac OS แบบขยาย (บันทึก, เข้ารหัส):ใช้รูปแบบ Mac ต้องใช้รหัสผ่าน และเข้ารหัสพาร์ติชั่น

  • Mac OS แบบขยาย (ยึดตามตัวพิมพ์, บันทึก):ใช้รูปแบบ Mac และเป็นแบบยึดตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กสำหรับชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ตัวอย่างเช่น โฟลเดอร์ที่ชื่อ “Homework” และ “HOMEWORK” เป็นสองโฟลเดอร์ที่แตกต่างกัน

  • Mac OS แบบขยาย (ยึดตามตัวพิมพ์, บันทึก, เข้ารหัส):ใช้รูปแบบ Mac เป็นแบบยึดตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กสำหรับชื่อโฟลเดอร์ ต้องใช้รหัสผ่าน และเข้ารหัสดิสก์โวลุ่ม

  • MS-DOS (FAT):ใช้สำหรับดิสก์โวลุ่ม Windows ที่มีขนาดไม่เกิน 32 GB

  • ExFAT:ใช้สำหรับดิสก์โวลุ่ม Windows ที่มีขนาดมากกว่า 32 GB

 6. คลิก ปรับใช้

  คลิก แสดงรายละเอียด เพื่อดูกระบวนการสร้างดิสก์โวลุ่มใหม่แบบทีละขั้นตอน

 7. เมื่อยูทิลิตี้ดิสก์สร้างดิสก์โวลุ่มเสร็จ ให้คลิก เสร็จสิ้น

หลังจากที่คุณทำพาร์ติชั่นอุปกรณ์จัดเก็บแล้ว จะมีไอคอนของดิสก์โวลุ่มแต่ละโวลุ่มปรากฏขึ้นทั้งในแถบข้างของยูทิลิตี้ดิสก์และแถบข้างของ Finder

ขยายดิสก์โวลุ่มที่ฟอร์แมตเป็น Mac OS แบบขยาย, MS-DOS (FAT) หรือ ExFAT

หากคุณมีดิสก์โวลุ่มหลายตัวฟอร์แมตเป็น Mac OS แบบขยาย, MS-DOS (FAT) หรือ ExFAT บนอุปกรณ์และดิสก์โวลุ่มตัวหนึ่งในจำนวนนั้นกำลังจะเต็ม คุณอาจสามารถขยายดิสก์โวลุ่มได้โดยไม่ต้องสูญเสียไฟล์ใดๆ บนดิสก์โวลุ่มนั้น

ในการขยายดิสก์โวลุ่ม คุณต้องลบดิสก์โวลุ่มที่อยู่หลังดิสก์โวลุ่มที่ต้องการขยายบนอุปกรณ์ จากนั้นย้ายจุดสิ้นสุดของดิสก์โวลุ่มที่คุณต้องการขยายไปที่เนื้อที่ว่างแต่คุณจะไม่สามารถขยายดิสก์โวลุ่มสุดท้ายบนอุปกรณ์ได้

คำเตือน: เมื่อคุณลบดิสก์โวลุ่ม ข้อมูลทั้งหมดในดิสก์โวลุ่มนั้นจะถูกลบดูให้แน่ใจว่าได้สำรองข้อมูลของคุณแล้วก่อนที่คุณจะเริ่ม

 1. ในแถบข้าง ให้เลือกอุปกรณ์ที่มีดิสก์โวลุ่มที่คุณต้องการขยาย แล้วคลิกปุ่มพาร์ติชั่น

 2. ในแผนภูมิวงกลมทางด้านซ้าย ให้เลือกดิสก์โวลุ่มที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิกปุ่มเอาออก

 3. คลิก ปรับใช้

  ดิสก์โวลุ่มนั้นจะถูกเอาออก ฟอร์แมตใหม่ และเนื้อที่ว่างทั้งหมดจะถูกกำหนดไปที่ดิสก์โวลุ่มก่อนหน้า

 4. คลิก เสร็จ

การลบและทำพาร์ติชั่นอุปกรณ์อีกครั้ง

คุณสามารถลบดิสก์โวลุ่มทั้งหมดในอุปกรณ์แล้วสร้างดิสก์โวลุ่มใหม่ได้ยกตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเปลี่ยนการแมปพาร์ติชั่นของ USB, Thunderbolt หรืออุปกรณ์จัดเก็บอื่นจาก Master Boot Record ให้เป็นการแมปพาร์ติชั่นของ GUID หากคุณเพียงแค่ต้องการลบดิสก์โวลุ่ม ให้ดู การลบโวลุ่ม

คำเตือน: การลบและการทำพาร์ติชั่นอุปกรณ์จะทำลายข้อมูลทั้งหมดในดิสก์โวลุ่มของอุปกรณ์ทุกโวลุ่ม

 1. เลือกอุปกรณ์ในแถบข้างที่คุณต้องการลบและทำพาร์ติชั่นใหม่ จากนั้นคลิกปุ่มลบ

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถลบอุปกรณ์ที่มีดิสก์โวลุ่มเริ่มต้นระบบของคุณ

 2. ป้อนชื่อสำหรับดิสก์โวลุ่มเริ่มต้น

 3. คลิกเมนูป๊อปอัพการแมป จากนั้นเลือกรูปแบบของพาร์ติชั่นเริ่มต้น

  สำหรับพาร์ติชั่น MS-DOS และ ExFAT ชื่อต้องมีอักขระไม่เกินสิบเอ็ดตัว

  • การแมปพาร์ติชั่นของ GUID:ใช้สำหรับคอมพิวเตอร์ Mac ทุกเครื่องที่ใช้ Intel

  • มาสเตอร์บูตเรกคอร์ด:ใช้สำหรับพาร์ติชั่น Windows ที่จะฟอร์แมตเป็น MS-DOS (FAT) หรือ ExFAT

  • ผังพาร์ติชั่น Apple:ใช้เพื่อความเข้ากันได้กับคอมพิวเตอร์ Mac รุ่นเก่าที่ใช้ PowerPC

 4. คลิก ลบ แล้วคลิก เสร็จสิ้น