macOS High Sierra

การค้นหา ซื้อและดาวน์โหลดแอพ

หาต้องการค้นหาแอพที่ใช่ ให้ค้นหาหรือเลือกหาใน App Storeเมื่อคุณพบแอพที่คุณต้องการ คุณก็สามารถซื้อแอพนั้นได้โดยใช้ Apple ID ของคุณ หรือจะแลกใช้รหัสดาวน์โหลดหรือกิฟท์การ์ดก็ได้

พื้นที่ในส่วนรายการแนะนำ อันดับยอดนิยม และประเภทใน App Store

เปิด App Store ให้ฉัน

ค้นหาและซื้อแอพ

 1. ปฏิบัติตามวิธีการใด ๆ ต่อไปนี้:

  • ค้นหาแอพ: ป้อนหนึ่งคำหรือมากกว่านั้นในช่องค้นหาตรงมุมขวาบนสุดของหน้าต่าง App Store จากนั้นกดปุ่ม Enter

   ถาม Siri พูดบางอย่าง เช่น:“ค้นหาแอพของ Apple”  เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Siri

  • เลือกหา App Store:คลิกรายการแนะนำ อันดับยอดนิยม หรือประเภท ที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง App Store

 2. คลิกที่ชื่อหรือไอคอนของแอพเพื่อรับคำอธิบายและดูการจัดอันดับและบทวิจารณ์ของลูกค้า

 3. ในการดาวน์โหลดแอพ ให้คลิกปุ่มที่แสดงราคาของแอพหรือคลิก “รับ” จากนั้นให้คลิกปุ่มดังกล่าวอีกครั้งเพื่อติดตั้งหรือซื้อแอพ (หรือใช้ Touch ID)

  ฟองข้อมูลที่แสดงราคาของแอพ

  ในระหว่างการติดตั้ง คุณจะสามารถหยุดพักหรือยกเลิกได้

แลกใช้บัตรของขวัญ iTunes, บัตร Apple Music หรือรหัสดาวน์โหลด

 • คลิก ใช้แลก ในพื้นที่ลิงก์ด่วนที่อยู่ทางขวา (หากคุณไม่เห็น ให้คลิก ที่น่าสนใจ อันดับยอดนิยม หรือประเภท ในแถบเครื่องมือ)ป้อนรหัสดาวน์โหลดหรือรหัสจากกิฟท์การ์ดของคุณ

  หากคุณมีกิฟท์การ์ดที่มีกรอบล้อมรอบรหัส คุณสามารถใช้กล้องในตัว Mac ของคุณเพื่อแลกใช้ได้หลังจากที่คุณคลิก แลกใช้ ให้คลิก ใช้กล้อง จากนั้นถือกิฟท์การ์ดให้ห่างจากกล้อง 4 ถึง 7 นิ้ว (10 ถึง 18 เซนติเมตร)ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่รหัสอยู่ใกล้กับจุดกึ่งกลางของพื้นที่ตัวอย่าง จากนั้นถือการ์ดค้างไว้นิ่ง ๆ จนกว่าการ์ดนั้นจะถูกแลกใช้

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูบทความบริการช่วยเหลือของ Apple เรื่อง ฉันมีบัตรของขวัญประเภทใด

ซื้อเนื้อหาและการสมัครรับภายในแอพ

 • แอพบางแอพจำหน่ายเนื้อหาพิเศษ ซึ่งรวมถึงรายการอัพเกรดของแอพ เนื้อหาเกม และการสมัครรับในการซื้อภายในแอพ ให้ป้อน Apple ID ของคุณ (หรือใช้ Touch ID)สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครรับ ให้ดู การจัดการการสมัครสมาชิกแอพพลิเคชั่น

ดาวน์โหลดแอพที่สมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ ซื้อไว้

ถ้าคุณเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มการแชร์กันในครอบครัว คุณจะสามารถดาวน์โหลดแอพที่สมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ ซื้อแล้วได้

 1. คลิก สินค้าที่ซื้อแล้ว ในแถบเครื่องมือ จากนั้นคลิก สินค้าที่ฉันซื้อ แล้วเลือกสมาชิกครอบครัว

 2. ดาวน์โหลดรายการที่คุณต้องการ