macOS High Sierra

ปุ่มลัดแป้นพิมพ์ของ App Store

App Store มีปุ่มลัดแป้นพิมพ์สำหรับคำสั่ง macOS ทั่วไปและสำหรับการนำทาง

ปุ่มลัดการนำทางจะแสดงขึ้นมาด้านล่าง ให้ดูในเมนูเพื่อค้นหาปุ่มลัดสำหรับคำสั่งทั่วไป

การกระทำ

ปุ่มลัด

แสดงแอพที่แนะนำ

Command-1

แสดงอันดับยอดนิยม

Command-2

แสดงหมวดหมู่

Command-3

แสดงสินค้าที่ซื้อแล้ว

Command-4

แสดงรายการอัพเดท

Command-5

ค้นหาแอพพลิเคชั่น

Command-F

รีเฟรชหน้าปัจจุบัน

Command-R

กลับไปที่หน้าก่อนหน้า

Command—วงเล็บเหลี่ยมเปิด ( [ )

ให้ปัดสองนิ้วไปทางซ้ายบนแทร็คแพ็ด

หากคุณมี Magic Mouse ให้ปัดนิ้วหนึ่งไปทางซ้าย

กลับไปที่หน้าถัดไป

Command—วงเล็บเหลี่ยมปิด ( ] )

ให้ปัดสองนิ้วไปทางขวาบนแทร็คแพ็ด

หากคุณมี Magic Mouse ให้ปัดนิ้วหนึ่งไปทางขวา

ดูเพิ่มเติมการตั้งค่า App Store